Hösnuva, tips nr 18 från Helhetsdoktorn

Hösnuva eller med andra ord allergisk rhinoconjunctivit är ett mycket vanligt problem under vårsäsongen beroende på att pollen ofta orsakar besvären. Pollenhalten i luften varierar från dag till dag och nedan hittar Du bl. a. en länk till rapporter om pollenhalten i luften. Allergier kan ha olika yttringar och vissa allmänna symtom som trötthet och huvudvärk har ofta samband med allergier. Den allergiska snuvan, allergisk rhinit, och bindhinnekatarr, konjunktivit, hör oftast ihop och är den vanligaste yttringen av en pollenallergi. Eksem kan också vara det huvudsakliga symtomet och astma kan förekomma ensamt eller i kombination med ett eller flera av de nämnda symtomen vid pollenallergi.

Näsan och luktsinnet är mycket viktigt för smakupplevelsen och ibland är ju näsan också ett arbetsredskap som för dessa deodorantkontrollanter. I samband med en kraftig hösnuva blir ofta luktsinnet kraftigt nedsatt. Även vid andra yrken kan dock allergin ha stor betydelse för hur vi klarar av jobbet med tanke på att trötthet och andra allmänna sjukdomssymtom ofta förekommer tillsammans med de mera vanliga yttringarna!


 
Tips om behandling: Vanlig allergimedicin såsom Clarityn och Telfast används flitigt i vårt land mot hösnuvesymtom. Vid Tallmogården kan Du få prova kompletterande behandling med nässköljning (Neti). En kanna tillverkad vid Gamla Stans Krukmakeri (Krutis) för metoden finns att köpa och i egenvårdsprogrammet kan Du få hjälp att komma igång med tekniken. Fördelen är att kroppen inte utsätts för några kemiska medel förutom kroppsvänligt saltvatten. En likaledes kemikaliefri behandlingsmetod är akupunktur som visat sig vara mycket effektiv i många fall mot allergi.
En allmän princip inom komplementär medicin är att stärka kroppens immunförsvar med flera helhetsinriktade metoder och naturläkemedel och örtmediciner ingår ofta i programmet. I Kina, och i många andra länder
från fjärran Östern, litar man ännu på månghundraåriga örtkunskaper, då man upprätthåller sin hälsa. När våren och pollentiderna kommer, rekommenderar de österländska specialisterna en ört vid namn Perilla, som är släkt med mynta. Vid tester har man funnit att perilla-örten hjälper vid både atopiskt eksem och allergisk snuva.
Att en allergi bryter ut eller ger sig till känna på nytt efter att ha varit i ett lugnt, kanske helt symtomfritt läge är inte ovanligt. Det är den totala belastningen av allergiframkallande ämnen som har betydelse i många fall. Ett utbrott av allergi kommer då ofta om man har utsatts för flera ämnen samtidigt och det kan vara det som ligger bakom det kända faktum att många med pollenallergi kan klara säsongen genom att äta hälsokost under pollensäsongen. Senare när pollensäsongen har gått över kan man märka att det går att "fuska" utan att allergisymtomen kommer tillbaka.
Uppdatering 970516: Aftonbladet har en artikel idag om nackdelar och biverkningar med allergimediciner. Det ger stöd för förslaget att testa komplementär behandling vid hösnuva.
Pestskråp
Pestskråp, pestrot,  (se Virtuella Floran) har länge använts som kramplösande medicin och den har även effekt som gör att den har jämförts med den vanliga hösnuvemedicinen Zyrlex. I en studie i den Brittiska läkartidningen kan man läsa om den intressanta studien: 
Randomised controlled trial of butterbur and

cetirizine for treating seasonal allergic rhinitis BMJ 2002;324:144 ( 19 January )

Butterbur is as effective as cetirizine for hay fever 

Örten lika bra men utan trötthet som biverkan.
Studie om Petsites pdf-fil ca 200kb: StudiePetasites.pdf
1.8 Mb fullständig: MonographPetasites.pdf
Finns i Petaforce som hittills mest har vari använt för kramper och värktillstånd. Se Listan

Herbal treatment not to be sneezed at Tuesday, 22 January  2002 
Nasaline
ENTpro är en kortform för Ear-, Nose- and hroat Professionals.
    Företaget har tagit fram den patenterade Nässköljaren Nasaline. Idén till innovationen uppkom när innovatörerna via sin plattform inom öron-, näs- och halssjukvården upptäckte det växande behovet av nässköljning med saltvatten utan att det fanns någon bra och lättillgänglig produkt att rekommendera för ändamålet.
Renässans

Koksaltlösning som rengör och fuktar näsan. För spädbarn, barn och vuxna. Innehåller ej avsvällande medel.Nasaleze:

Nasaleze – effektiv hjälp vid hösnuva och allergi.
– Behandlar orsaken, inte bara symtomen.

Nasaleze är en helt ny och unik metod att behandla hösnuva och andra allergiska reaktioner. Istället för att dämpa allergireaktionen, fungerar Nasaleze som ett extra filter i näsan. Nasaleze hjälper näsans slemhinna att filtrera bort och absorbera oönskade partiklar, så att dessa inte kommer i kontakt med slemhinnorna och kan utlösa en allergi.

Produktinformation Nasaleze:
I produktinformationen var det svårt att läsa ett stycke och den texten syns i stället här:
 
 
Hur snabbt verkade Nasaleze? Många deltagare uppgav att Nasaleze gav omedelbar lindring, medan det i vissa fall tog upp till tre timmar innan effekten kom. 

Hur effektivt var Nasaleze? 78 av 102 deltagarna rapporterade ingen, eller mycket lite besvär av hösnuva under försöksperioden. Många av dessa uppgav att det var deras första problemfria sommar på många år.

Hur många behövde använda antihistaminer? Endast sex av de 102 (6%) behövde använda annan allergimedicin under studien.

 
 

Receptmall som ordinationshjälpmedel Nasaleze:Medeca
Medeca Pharma AB är specialiserade på astma och allergi. Medeca säljer ACb allergiskydd för kvalsterallergiker, PEF-mätare, en adrenalinpenna vid allergisk chock och andra hjälpmedel och läkemedel för allergiker och astmatiker. m m. Kvalsterskydd är ett medicinskt hjälpmedel och det enklaste och effektivaste sättet att minska kvalsterallergenmängd en i hemmet.

http://www.medeca.se/


Tesa Pollen Screen. Ett tunt nät som man sätter för fönstren som stoppar pollen. Det stoppar 89 % av de allra minsta pollen och mer av de större. 

http://www.tesa.com/corporate/news/company/detail2/0,1374,11556,00.html


Några allergilänkar:
Unga Allergiker (En intresseorganisation för alla mellan 7 och 29 år med astma och allergi.)
Alprosen Folkhälsoinstitutets tidning om allergi
Födoämnesallergi och basallergi Oprövat inlägg om allergifrågor.

Norges astma och allergiförening: På norska
Artikel om Perilla i Aftonbladet: http://www.aftonbladet.se/halsa/9903/20/allergi2.html
Om Du har tips om behandlingar och råd vid allergier är Du välkommen att höra av Dig för en komplettering till denna sida! Länktips mottages.tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, uppdaterad 2006-03-10