Fibromyalgi,tips nr 28 vid Fråga Helhetsdoktorn

Sjukdomars "tioitopp"

Beteendevetenskaplig 
modell

Smärttermostaten

Diagnos:

Stress och
hormonförändringar

Kortison mot tröttheten

Neurontin mot smärta

Sifrol vid värk och
 "restless legs"

Moducare
Doktorsavhandling 2
Uppsats
"Nya diagnoser"
Bubbelbad
Arnikasalva Ormsalva
Jictin
Boktips
Cytomegalvirus
Sköldkörtelhormon
Nickelallergi
Självhjälpsgrupper
Tietze´s syndrom
Föreläsningar
Länkar

Radioinslag om väder och hälsa. Känner Du försämring vid väderomslag? Kropp och Själ i P1 v 24 tar upp fenomenent.
Du kan även lyssna på programmet via webben:
 Påverkar vädret hälsan? Hur påverkas människan av vädret? 
Får du ont i i huvudet innan ett lågtryck? Påverkas kroppen av vädret? Kan man känna av ett lågtryck i lederna?
Martin Hedberg, meteorolog och Bertil Dahlgren, företagsläkare, som också arbetar med komplementärmedicin medverkar i samtal om hur vädret påverkar vår hälsa.
I England jobbar meteorologer åt sjukhusen med hälsoprognoser om hur många som kommer att söka vård och varför. Reporter: Peter Lundström.
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?ProgramID=1272

Radioinslag om fibromyalgi i P3.
 Front den 13 december handlar om sjukdomen fibromyalgi. Allt fler unga tjejer söker hjälp, men många läkare är skeptiska och vill inte ställa diagnos. Vi får bland annat höra Rozas berätta om hur en läkare tyckte att hon skulle skaffa pojkvän för att sjukdomen skulle gå över. 

Fibromyalgi är annars allmänt känd som en ”kärringsjukdom” och de som fick det kallades för ”sveda-verk-och-bränn-kärringar” och togs aldrig riktigt på allvar. Vi får höra läkare som berättar om varför de är skeptiska mot att ställa diagnosen fibromyalgi.


 

Front den 13 december handlar om sjukdomen fibromyalgi. 
11:03 Front i P3 med Sukran Kavak och Irini Mavroudis 
Sänds även på söndag kl. 18.03.

Lyssna på programmet:
http://www.sr.se/cgi-bin/p3/nyhetssidor/index.asp?programid=1291

Uppföljande artikel i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/vss/halsa/story/utskrift/0,3258,574519,00.html

Uppföljning i Ekot:
http://www.sr.se/ekot/arkiv.asp?DagensDatum=2004-12-13&Artikel=520918Sjukdomar har prestige. För några år sedan gjorde numera nedlagda Nordisk Tidskrift för Medicin en enkätundersökning bland läkare och sistaårsstudenter där man fick rangordna den "prestige" som olika sjukdomar åtnjöt inom sjukvården. I listan på sjukdomarna toppade hjärtinfarkt men i botten på plats 37 återfanns fibromyalgi, närmast distanserad av skrumplever och schizofreni. Jag brukar ofta visa den "10-i-topp-listan" i samband med mina föreläsningar.

Sjukdomen har ifrågasatts och det har inträffat att patienter har vägrats sjukersättning och annat samhällsstöd p.g.a. att diagnosen inte skulle existera. I andra fall har man hävdat att sjukdomen är en inre inflammatorisk sjukdom som inte skulle ha några samband med belastning och inte berättiga till arbetsskadeersättning p.g.a. belastningsskada.

Mellan 150 000 och 200 000 människor i vårt land har fibromyalgi och flertalet är kvinnor. De dominerande symptomen vid fibromyalgi kommer från muskulaturen och utgörs av värk/smärta, stelhet och ökad trötthet. Kunskapen om sjukdomen är relativt liten hos såväl medicinsk personal som försäkringskassorna. Enligt Reumatikerförbundets studie betalar försäkringskassan ersättning för 17,5 miljoner arbetsdagar per år för gruppen fibromyalgisjuka. Samma studie visar att de drabbade får vänta i genomsnitt 8 år på rätt diagnos. Idag finns inget etablerat vårdprogram för personer som drabbats av fibromyalgi men förhoppningsvis kommer ett  program med helhetssyn att få tillämpning även i övriga delar av landet. 
    Fibromyalgi förorsakar stora samhällsekonomiska kostnader och mycket lidande för den enskilda. Det är viktigt att mekanismerna bakom detta smärtsyndrom blir klarlagda så att metoder för såväl förebyggande insatser som effektiv behandling kan utvecklas.

Den exakta orsaken till sjukdomen anses vara okänd och det har lett till att det finns flera teorier som bl a utgår från störningar i cellernas energiomsättning till olika förgiftningsteorier. Det är dock klart att fibromyalgisjukdomen innebär en rubbning i de centrala delarna av smärtsinnessystemet. ( De delar som hör till hjärnan och där smärtupplevelsen uppstår). Hösten 1994 skrev jag en uppsats om ämnet som ingick i min specialistexamination i Rehabiliteringsmedicin. Klicka på länken för uppsatsen:
 
Fibromyalgi, myofasciellt syndrom och belastningsrelaterad myalgi/tendalgi. Likheter och olikheter i etiologi, diagnostik, behandlingsstrategier och rehabilitering.

Beteendevetenskaplig modell för behandling av fibromyalgisjukdomen.

Alla människor har en begränsning för prestationsförmågan i form av trötthet eller smärta. De flesta människor som man möter med fibromyalgisjukdomen är mycket ambitiösa och jag har inte träffat någon som inte betraktar smärtan som sin "fiende" och inte som sin "vän". Smärtans funktion ska vara att varna för skada på våra vävnader och den är en värdefull funktion hos kroppen. Jag brukar dra en parallell med lindanserskan:

 • Tränar Du lindans i många år blir Du duktig på att gå på lina.
 • Om Du tränar Dej på att använda muskulaturen trots att den får en överbelastning och blir smärtande så blir Du också bra på att använda musklerna trots hög smärta.
Så småningom orkar man inte hålla på längre med en ständigt hög smärtnivå. Efter flera år har kroppens smärta hamnat på en för hög nivå. Man kan uttrycka det så att kroppens "smärttermostat" har skruvats upp på en för hög nivå. Detta stämmer med modern forskning om nervsystemet vid fibromyalgi där man hittar en "central störning" och påverkan på muskelspolesystemet. 

Sammanfattningsvis:
 
Som en följd av flerårig felanvändning av muskulaturen har kroppens smärttermostat blivit ställd på en för hög nivå.
En princip blir att ställa "smärttermostaten" i ett bättre läge.

Det viktigaste är att få kunskap om kroppen samt förståelse. Fibromyalgisjukdomen är en "riktig sjukdom" även om den inte har med inflammation att göra och inte medför förhöjd sänka eller förändringar på röntgenbilden. Den är en neuromuskulär sjukdom. Behandlingen går ut på att använda muskulaturen rätt och att betrakta smärtan som sin "vän". Denna start räcker dock bara för att förhindra ytterligare försämring och den drabbade behöver  ett omfattande program där principen kan sammanfattas med att man ger "afferent stimulering" till kroppen. Syftet med detta är att stimulera kroppens system för icke-smärtsamma impulser för att på så sätt "skruva ner termostaten". Stress och smärta påverkar även immunsystemet genom att det förändrar den naturliga kortisol / kortinson utsöndringen i kroppen. Det är värdefullt att utnyttja stresshanteringstekniker och även naturläkemedel och tekniker för egenvård och mental träning som förhoppningsvis bidrar till att Du får mera ork och energi. Samtidigt kan det blir aktuellt med tilläggsmedicinering, t.ex. kortison, virusmedel och/eller sköldkörtelhormon. Detta är viktigt då trötthet är ett symtom som ofta följer med sjukdomen men som inte står med i de nyare kriterierna för sjukdomen.En viktig komponent i det som är underlaget för "Smärttermostaten" är muskelspolesystemet. En svensk forskargrupp vid Belastningsskadecentrum (En centrumbildning under Högskolan i Gävle http://www.bsc.hig.se/ )  har arbetat med forskning och även publicerat resultat i doktorsavhandlingar. 
 

Mikael Bergenheim är en av forskarna vid Belastningskadecentrum  där bland annat Arbetslivsinstitutet, Högskolan i Gävle, Umeå universitet, Karolinska institutet och flera internationella samarbetspartners ingår.
  Han berättar att den onda cirkeln börjar i små sinnesorgan, muskelspolar, som finns utspridda i alla muskler. 
  Muskelspolar är små millimeterstora sinnesorgan som finns i kroppens alla muskler, allra rikligast i nack- och skuldermuskulaturen. Muskelspolarna är kroppens viktigaste sinnesorgan för rörelse- och positionssinnet, det som gör att vi exempelvis vet hur vi rör en arm fastän vi blundar. De är viktiga för att vi ska kunna koordinera våra rörelser och hålla balansen. Men muskelspolarna reglerar också spänningen i våra muskler.
  När en muskel blir spänd, exempelvis i nacken, utsöndras inflammatoriska ämnen och slaggprodukter från muskelcellen. Se mera under "inflammation".

Ämnena retar smärtsensorerna, som finns inbäddade i musklerna. Via nervtrådar skickar de signaler in till ryggmärgen. Här kopplas signalerna om och går ut till muskelspolen. Muskelspolen aktiveras och skickar i sin tur, via ryggmärgen, signaler tillbaka till muskeln att den ska spänna sig mer. Och när muskeln spänner sig ytterligare utsöndras mer inflammatoriska substanser som retar smärtsensorerna, och så vidare. Smärtans onda cirkel har startat. Smärtsystemet hamnar på en "uppskruvad" nivå och det är det som är underlaget till den uppskruvade "Smärttermostaten"
  Kroppens styrning fungerar allt sämre och det är lätt att den ambitiöse personen eller den pressade och stressade ändå fortsätter att överbelasta. Det kan förklara flera av de problem som många människor lider av och som hittills varit en gåta. Som exempelvis att många personer med värk i nacke och skuldror upplever sig som fumliga och har sämre balans eller yrsel. Bergenheims grupp har sett i studier att framför allt kvinnor får märkbart sämre rörelse- och positionssinne jämfört med män när de tröttar ut sina muskler. Att kvinnor oftare drabbas av nack- och skulderproblem skulle kunna bero på att kvinnors muskelspolsystem är känsligare, tror forskarna. De har mindre muskelmassa men det moderna samhället ställer ofta ännu högre krav på kvinnorna när det gäller belastning av kropp och muskulatur.
  Hos många människor som har fibromyalgi sprider sig smärtan till omkringliggande muskler. Fenomenet att kronisk smärta sprider sig kan man nu förklara. Signalerna från de onda cirklarna går ut till och aktivera muskelspolar i andra muskler, även i andra delar av kroppen. Att man får ont i nacken av för mycket stress är allmän känt, men hur, varför och i vilken omfattning studerar forskarna.  Delvis har de hittat svaren. Den del av nervsystemet som aktiveras av stress och som i urtiden var till för att försvara oss eller ge oss möjlighet att springa fort vid fara har en direktkoppling till muskelspolesystemet och aktiverar den onda cirkeln. Dessutom kan stress dra samman blodkärl och försämra cirkulationen. Kroppen får svårt att skölja bort de inflammatoriska ämnen som utsöndras vis muskelspänning. Metoder som exempelvis fibromassage
eller lymdränagebehandling rapporteras som en av de få metoder som uppskattas som smärtlindring av fibromyalgipatienter.
  Långvariga smärtproblem i ländryggen och även pisksnärtskador (whiplash) i nacken efter bilolyckor kan också delvis förklaras utifrån muskelspolesystemet. I ledarna i vår kropp finns sinnesorgan, som har liknande funktion som muskelspolarna och som talar om för kroppen var kroppsdelarna befinner sig. 
  Om en led utsätts för dragning eller våld, sänds signaler till ryggmärgen som säger till muskeln att spänna sig som ett försvar. Samtidigt aktiveras också muskelspolarna och den onda cirkeln startar.  Eftersom muskelspolesystemet är så tätt sammankopplat med samordningen i vår kropp, skulle det kunna vara möjligt att diagnosticera om muskelsmärtan beror på muskelspolesystemet genom rörelseanalys och genom att mäta koordinationen. Mikael Bergenheim tror att man inom fem år ska kunna göra det direkt på vårdcentralerna. Tekniken finns redan i den världsunika laboratorieutrustning på Belastningskadecentrum som gjort stora delar av forskningen möjlig.

Nästa steg är att ta fram behandlingsmetoder. Mikael Bergenheim och forskarna på Karolinska institutet försöker bland annat hitta en medicin som blockerar någon komponent i muskelspolesystemet. Blockader med lokalbedövning kan lugna ner aktiviteterna i nerverna men eftersom det blir så många smärtande punkter vid fibromyalgi får metoden i praktiken begränsas till de mest smärtsamma punkterna och under en avgränsad period för att möjliggöra träning, behandling och en tids "smärtvila".

-Den behandling som förmodligen har bäst effekt är koordinations- och balansträning. avslappning samt övningar som ökar kroppsmedvetandet, säger Mikael Bergenheim. Viktiga punkter vid fibromyalgibehandlingen är rörelseterapierna Qi Gong, Feldenkraispedagogiken och de enkla, naturliga motionsformerna.
  Skogspromenaden har visats ha en effekt i nivå med "moderna" träningsprogram och kanske är det detta att man återskapar människans naturliga rörelser som har chans att hjälpa på bästa sätt. Ren styrketräning fungerar sällan bra eftersom starka och korta muskler kan försämra blodcirkulationen och sätter fart på den onda cirkeln.

Har man ett monotont eller stillasittande jobb är det viktigt att byta arbetsställningen ofta. Dagens kontor där stolen har hjul och allt är inom räckhåll är utformade så att vi slipper förflytta oss över huvud taget. Det är inte alls bra ur muskelspolarnas perspektiv. Ett råd som jag brukar ge och som kan verka något paradoxalt när man kommer ut och justerar en arbetsplats är att placera formulär e.dyl. som man använder ofta en bit bort från arbetsstolen. Det ger då möjlighet för oss att sträcka på oss och ge muskelspolarna den aktivitet som de är skapade till. Växla gärna mellan att sitta på olika sätt, stå upp och arbeta, ta mikropauser. Ordna bord som lätt kan ställas om till ståbord och prova gärna ett dataprogram för mikropauser, t.ex. Previas Micropaus-program.Fibromyalgipatienter har längre "Smärtminnen"

(länk för att logga in på Medscape)

Referat från Artikel ur Reuters Health, 2000-11-01
En forskargrupp vid University of Florida har presenterat resultaten vid det årliga mötet med amerikanska reumatologföreningen. Patienter med FMS reagerar mera på smärtsam värmestimulering och resultaten tyder på att patienterna har fel i den centrala hanteringen av smärta. De känner också smärta i större områden jämfört med friska försökspersoner. Dr. Staud hoppas att studien ska få läkare att ta fibromyalgipatienter mera på allvar.
"It's completely unclear to me why other pain problems, such as chronic back pain, are accepted in the medical community, while fibromyalgia is not," he said. "Now we are able to provide evidence for central nervous system abnormalities in chronic pain syndromes like fibromyalgia." ”Oskyddade” psykologiska mönster hos kvinnor med fibromyalgi 

2005-05-09
Pressmeddelande från Göteborgs universitet
 

http://forskning.se/servlet/GetDoc?meta_id=86472


10/6 2002   Smärtsjuka får upprättelse 
 Avancerad teknik för att avbilda hjärnan kan nu bekräfta vad patienter med fibromyalgi försökt säga i åratal, utan att egentligen bli tagna på allvar. De som drabbas av den kroniska smärtsjukdomen upplever smärta tidigare och starkare än andra. Orsakerna till den fortfarande gåtfulla fibromyalgin är alltså inte psykiska eller sociala som många skeptiker                fortfarande hävdar. 
Artikeln i SvD

Diagnos:

Det finns distinkta kriterier och om man uppfyller dessa har man definitionsmässigt sjukdomen fibromyalgi.

Fibromyalgi
Diagnosnummer internationellt enligt ICD-9: 729A
Enligt nyare definition ICD-10: M79.0
 

Du ska uppfylla kriterierna nedan under punkt 1 och 2 samtidigt. (Egna kommentarer och förtydligande inom parenteser)
Diagnosen har definierats av den amerikanska reumatologföreningen (ACR) och har ursprungligen publicerats i : Arthritis Rheum 1990;33(2):160-172

 • Punkt 1: Utbredd värk i mer än tre månader = värk i vänster och höger kroppshalva, samt ovan och nedom midjan, samt i halsrygg, torakalrygg (bröstrygg), ländrygg eller främre toraxvägg (bröstkorgen)
 • Punkt 2: Ömhet på minst 11 av 18 definierade specifika punkter. Palpation (Att känna med fingertopparna) skall vara smärtsam, ej endast öm. Trycket vid undersökningen ska ej vara för hårt. Tips: Så att halva fingerblomman vitnar.
   
  Occiput: (Nacken)
  Bilateralt (bägge sidor) i suboccipitala muskelfästen (lågt i nackfästet)
  Nedre halsryggen: 
  Bilateralt, främre delen av intertransversalmellanrummen C5-7 (halsens sidor)
  Trapezius (kappmuskeln på skuldran): 
  Bilateralt, mitt på övre muskelbegränsningen 
  Supraspinatus: 
  Bilateralt, vid ursprunget kranialt om spina scapulae nära mediala kanten (vid skulderbladet)
  Andra revbenet: 
  Bilateralt vid 2:a kostokondrala förbindelsen (ben-broskgränsen), något lateralt om förbindelsens övre yta 
  Laterala epikondylen: (Armbågen) 
  Bilateralt, 2 cm distalt om epikondylen 
  Glutealt: (I "skinkan")
  Bilateralt i övre-laterala kvadranten i främre muskelkanten 
  Trokanter major: (höftbensknölen)
  Bilateralt, posteriort om trokantern 

  Knä: Bilateralt i mediala fettkudden proximalt om ledspringan 
Ta kontakt med Din husläkare eller Din reumatolog. De kan hjälpa till så att Du får tillgång till  behandling men med tanke på att sjukdomen har utvecklats under lång tid får man räkna med att förbättringen sker långsamt och att man inte får känna sig missmodig och besviken om man råkar ur för ett bakslag.


Stress och hormonförändringar kan bidra till fibromyalgi
Hur stress och hormonförändringar kan bidra till smärtsjukdomen fibromyalgi visar
Ulla Maria Anderberg vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet, i
den doktorsavhandling som hon försvarar torsdagen den 11 februari kl. 9.15.
Fibromyalgi är en vanlig smärtsjukdom, som till 90% drabbar kvinnor. Ca 7% av alla
kvinnor lider av denna sjukdom, som är invalidiserande för den enskilda patienten
och därför också orsakar stora samhällskostnader. Orsaken till sjukdomen är okänd,
och man har därför inte kunnat behandla den adekvat, vilket lett till oro hos
patienterna som ofta inte blivit trodda eller tagna på allvar, och frustration hos
många läkare.
Hittillsvarande forskning har visat att flera faktorer sannolikt är av betydelse,
varav t.ex. livshändelser, psykosociala faktorer och personlighet är några. Senaste
årens forskning har även visat på förändringar i bland annat stressystemen hos
dessa patienter. Varför så många kvinnor drabbas och varför vissa kvinnor är mer
utsatta och lättare utvecklar sjukdomen har dock inte varit klarlagt.

De resultat som Ulla Maria Anderberg presenterar i sin avhandling talar för att
kvinnor som utvecklat denna sjukdom kan vara känsligare än normalt i de system i
hjärnan som har med välbefinnande, stress och smärta att göra och att de kvinnliga
könshormonerna även tycks påverka dessa system. Resultaten visar också att symtomen
varierade mycket över menstruationscykeln. Dessutom hade de äldre kvinnorna med
fibromyalgi sämre välbefinnande än de yngre. Alla fibromyalgipatienterna var mer
känsliga för stress med starkare svar på stressrelaterade symtom som oro, stelhet
och huvudvärk än de friska kvinnorna.

Sambandet mellan stress eller spänning och olika fysiska och psykiska symtom är
också styrkt i olika delstudier som visar förändrade neuropeptider i blodet hos
patienterna jämfört med friska kvinnor. I vissa fall var förändringarna bundna till
menstruationscykeln och peptiderna var även förändrade före respektive efter
klimakteriet, vilket tyder på könshormonellt inflytande. En personlighetsstudie
visade också att en stor del av patienterna var känsliga för påfrestningar genom
att de hade en ängslig eller orolig natur med dålig självkänsla.

Eftersom hormonella system och andra system i hjärnan, som har med smärtkänslighet
och välbefinnande att göra, är intimt förknippade med varandra, och således
rubbningar i ett av systemen även ger rubbningar i de övriga, förekommer många
olika symtom förutom smärta vid denna sjukdom. Minskad tillgång på könshormonet
östrogen, som uppkommer vid naturligt åldrande och vid svår eller långvarig
påfrestning kan sannolikt leda till en ökad sårbarhet med större risk att utveckla
sjukdomen. Kvinnor med sina ständiga variationer i hormoner, kan därför vara
särskilt sårbara, och kvinnor som dessutom har en ängslig natur med stora krav och
sänkt självkänsla kan vara speciellt utsatta och lättare utveckla sjukdomen.

De resultat som Ulla Maria Anderberg presenterar kan bidra till att förklara
orsaken till fibromyalgi och därigenom även förhindra att fler kvinnor insjuknar
och att de redan drabbade blir mer adekvat behandlade.
Disputationen äger rum i Hörsalen, ing D 1, Dag Hammarskjölds väg 17.
Fakultetsopponent är prof. Töres Theorell, Psykosociala Miljöinstitutet, Karolinska
sjukhuset, Stockholm. Ulla Maria Anderberg kan nås på telefon 018-66 52 26 (arb).
E-post: UllaMaria.Anderberg@UASPsyk.uu.seLåg dos kortison för lindring av tröttheten.
Trötthet är ett framträdande symtom och det som kanske många besväras mest av. Det har påpekats att
fibromyalgisjukdomen på så sätt liknar kroniskt trötthetstillstånd eller ME (Myalgisk Encefalomyelit).
Många patienter med fibromyalgi som har fått kortison i olika former för inflammatoriska tillstånd
har rapporterat att de har fått en kraftig påverkan på tröttheten.
En studie har utförts vid Guy's King's and St Thomas' School of Medicine and the
Institute of Psychiatry, London: Low-dose hydrocortisone in chronic fatigue  syndrome:
a randomised crossover trial. Studien finns att läsa i Lancet Volume 353,
Number 9151  6 February 1999

Dosen som användes var på 5 resp 10 mg hydrokortison. Det motsvaras närmast
av det i Sverige registrerade läkemedlet Cortal (Cortal används när kroppens egen bildning av kortison är
nedsatt och man måste ersätta den normala produktionen) på 4 resp 8 mg. En 1/4 tablett
ger 6.25 mg så det är låga doser som används. Vid dessa nivåer fick man heller
inte några tecken till biverkan men det återstår att studera effekterna i ett längre
perspektiv. Behandlingen är dessutom billig, dygnskostnaden blir bara 35 öre.Neurontin
(innehåller substansen Gabapentin) är ett medel som vanligen används mot epilepsi. Liksom
andra medel mot epilepsi har det också fått användning vid smärttillstånd.
Länktips om Neurontin (på engelska) Vid flera sjukhus i Sverige har man
utnyttjat medlet även vid fibromyalgismärtan som till stor del har karaktären
av neurogensmärta.

Neurontin for pain
Neurontin i FASSSifrol
Sifrol (Eng: Mirapex ), pramipexole är ett läkemedel vid Parkinsons sjukdom som även har visats hjälpa vid "myrkrypningar" i benen, rastlösa ben, restless legs. Patienter med fibromyalgi har upplevt förbättring i flera fall när de har tagit preparatet. Mekanismen är okänd men en förklaring kan vara att man förbättrar sömnen och på så sätt erhåller en minskad fibromyalgivärk.
Sifrol i FASS
Moducare

Bakgrund: 

Vid sökning i MedLine (www.medline.com) finner man bara tre publicerade studier i vilka Moducare har tillförts friska personer och patienter och där professor Bouic är medförfattare. I dessa tre redovisas diverse effekter av Moducare på olika immunkompetenta celler hos totalt nio hiv-smittade personer, nio 
maratonlöpare respektive 19 patienter med lungtuberkulos.

Dokumentinformation för Observanda
Institution: Läkemedelsverket
Författare: Björn Beermann
Titel: "Naturmedlet som förbluffar"
Publiceringsdatum: 2002-10-09

En rubrik var: Naturmedlet som förbluffar 
Tills vidare får jag bara skriva: Naturmedlet som bluffar 

i avvaktan på att det ska komma klara resultat som visar på någon effekt. 

Fråga: Nu har jag tänkt börja med Moducare mot min fibromyalgi. Det blir ju dels dyrt att äta allting och sedan vet jag inte om det är bra heller. En jobbig sak med Moducare (nytt naturläkemedel som ska hjälpa mot bl.a virus, infektioner och fibromyalgi) är att man ska ta en kapsel tre gånger om dagen 1 timme före måltid för bästa upptag.

Svar: Hej, allt det Du tar går "ihop" men när det gäller tillskott gäller det att hitta något som är "lagomt" både beträffande nytta och pris. Jag rekommendera ett allmänt tillskott till de
flesta med lite extra till kvinnor:

http://www.helhetsdoktorn.nu/mamma.htm

Tyvärr kommer det mkt reklam om "mirakelmedel" fytosteroler får man i soja och groddar och det är en kost som många, speciellt kvinnor mår lite bättre på. Sedan kan denna kost inte ensamt "bota" fibromyalgi och det kan säkert inte tabletten med kosttillskottet (inte naturläkemedel) Moducare heller göra.

PRESSMEDDELANDE 990525

Måndagen den 31 maj försvarar Siv Söderberg, Institutionen för omvårdnad,
Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Kvinnors upplevelse av
att leva med fibromyalgi: Strävan efter värdighet.

Disputationen äger rum kl 13.00 i Tandläkarhögskolan, sal B, 9 tr.
Fakultetsopponent: professor emeritus Edgar Borgenhammar, Nordiska
Hälsovårdshögskolan, Göteborg.

Fibromyalgi är ett kroniskt smärtsyndrom som främst drabbar kvinnor i
medelåldern, orsaken till fibromyalgi är okänd. Huvudsymtomen är smärta och
trötthet. Syftet med avhandlingen är att belysa kvinnors upplevelse av att
leva med fibromyalgi från deras eget perspektiv.

Kvinnorna i den här studien berättande om förändringar från ett aktivt till
ett mer passivt liv, det fanns en obalans mellan viljan och kraften att
göra saker. Förändringen var påtaglig för kvinnorna men osynlig för
omgivningen. Detta påverkade kvinnornas liv i hög grad. Smärtan och
tröttheten beskrevs av kvinnorna som ständigt närvarande. De påverkar det
dagliga livet i hög grad.

Kvinnorna använde dramatiska metaforiska uttryck som framkallade bilden av
en tortyrliknande smärta. Tröttheten och smärtan beskrevs som
sammanflätade. Studien visar på hur relationen till kroppen påverkas, när
vi är friska är kroppen paradoxalt nog närvarande genom att vara
frånvarande, vid trötthet och smärta blir kroppen påträngande närvarande,
kroppen blir ett hinder i det dagliga livet.

Kvinnor med fibromyalgi kämpar mot sjukdomen, mot att inte bli trodda och
de kämpar för lindring. Kvinnorna beskrev känslan av att inte vara
trovärdiga i relation till att fibromyalgi är en osynlig sjukdom utan känd
orsak. Studien visar på betydelsen av uppmärksamhet och medvetenhet hos
hälso- och sjukvårdspersonal att möta dem som söker hjälp och stöd med
respekt för integritet och värdighet.

Marit Andersson, pressinformatör
090-786 53 62
marit.andersson@adm.umu.se Socialdepartementet genom Nationella Folkhälsokommittén informerar i sitt Pressmeddelande  1999-12-14
om skriften av Robert Olin, 054/52 18 13
Nya diagnoser - en förklaringsmodell till neurosomatiska sjukdomar
Hela skriften, HTML
Word-dokument.zip 
PDF

Debattskriften är den första sammanställningen – även internationellt sett – av kunskapsläget för ett stort antal diagnoser som ofta brukar sammanfattas som "nya diagnoser", "samsjukdomar", "civilisationssjukdomar" m.m, nämligen fibromyalgi, kroniskt trötthetssyndrom, långvarig smärta, smärt- och somatiseringssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, elkänslighet, gulfkrigssyndromet, silikonbröstimplantatsyndrom, multipel kemisk känslighet, amalgamohälsa och utbrändhet.

Skriften finns att beställa hos Nationella folkhälsokommittén på faxnummer
08 - 405 12 74 men texten är också länkad ovan i olika format.
via epost (skicka Ditt namn och adress till följande adress:)
remote-printer.Nationella_Folkhalsokommitten@4684051274.iddd.tpc.intTallbarrsolja och bubbelbad kan lindra smärtan, antal tender points och ömheten i desamma.
Vid Tallmogården har man lång erfarenhet av hydroterapi och badbehandlingar men i många fall måste behandlingarna upprepas. En viss effekt kan erhållas med varmbubbelbad av  den modell som används i hemmen. De är dock kostsamma och formella krav på studier kan ställas och göra att det blir en byråkratisk spärr trots att man rekommenderar detta i intyg för bidrag och ev handikappersättning. En studie där abstraktet är utlagt på Medline kan förhoppningsvis hjälpa de som får krav att komma in med vetenskaplig dokumentation som stöd för sin ansökan:

The authors studied whether whirl baths with plain water or with water
containing pine oil or valerian have a different influence on pain,
disturbed sleep or tender point count.  They found that valerian baths
improved well-being and sleep significantly and decreased the tender
point count significantly. Pine oil added to the bath water resulted
in a significant improvement of well-being, but also in a significant
decrease of pain threshold [increase in pain] of the shinbone and the
right deltoid muscle. Whirl baths in plain water reduced general and
maximum pain intensity significantly.

Medizinalbader zur therapie der generalisierten fibromyalgie
[Hydroterapi för fibromyalgi, Artikeln är på tyska men abstraktet på engelska]
Författare:  Ammer K, Melnizky P, Ludwig Boltzmann Forschungsstelle fur Physikalische Diagnostik, Wien.
Journal:  Forschende Komplementarmedizin, 1999 Apr; 6( 2 Suppl 2):80-5
Medicinal baths for treatment of generalized fibromyalgia

via Sveriges Pool Producenter kan Du få tips om bad och tillsatser som lämpar sig för hembehandling http://www.svp.a.se/

DIFA Värmeväst+DIFA Värmeshorts: Du som inte har tillgång till varmbad kan utnyttja förstärkningsplagg av våtdräktstyp. Se listan härArnikasalva. Arnika är en av flera verksamma beståndsdelar i Ormsalva Plus.
Den verkar cirkulationsökande och kan vara värdfull vid många tillstånd med nedsatt cirkulation och smärta i muskulaturen.
Ordinationsmall

Jictin
Nytt kombinationsmedel med flera örter som har effekt vid inflammationer men som även har visats påverka urinsyrahalten i blodet. Medlet har testats vid fibromyalgi och det bör kunna användas vid sekundär fibromyalgi där man har en inflammationssjukdom i botten. Medlet har även rekommenderats vid primär fibromyalgi men där råder ännu osäkerhet om det har effekt. Det är dock inte fel att prova eftersom många med PF också har ett inflammatoriskt inslag i sin sjukdomsbild.

Jictin innehåller en kombination av fyra naturliga substanser; 

 • gurkmeja,
 • boswellia, 
 • bromelain 
 • quercetin.
Dessa ämnen samverkar och ger tillsammans förstärkt verkan.

Gurkmeja:
En flerårig ört som hör till  familjen ingefärsväxter. Man använder den torkade jordstammen bl.a. för färgning av tyger och bakverk men framför allt som en viktig beståndsdel i curry. Växten har också haft stor betydelse inom folkmedicinen på många håll, bl.a. mot magbesvär och vid ledbesvär. Det finns även studier som indikerar en cancerskyddande effekt.
Boswellia 
Ett släkte rökelseträdsväxter som omfattar drygt 20 arter i tropiska områden. Från den afrikanska arten B. sa´cra erhålls ett gummiharts, olibanum, som är en viktig beståndsdel i den rökelse som används i katolska kyrkor. Andra arter i släktet ger virke. En vanlig art inom folkmedicinen är : Boswellia serrata. Användningsområden inom den traditinella medicinen brukar anges som artros, astma, reumatoid artrit, ulcerös colit, slemsäcksinflammationer mm.
Farmakologiska studier har visat att innehållet, ffa sk boswellia-syra har inflammationsdämpande verkan genom att den kan hämma inflammationsämnet  leukotrien 3. Till skillnad mot vanliga inflammationsdämpande medel ger inte B irritation i mag-tarmkanalen utan tvärtom har den använts vid magbesvär.  Se referens 4 nedan. 
B är i övrigt i stort sett biverkningsfri till skillnad mot många andra vanliga läkemedel. 
Referenser
1. Safayhi H, Sailer ER, Amnon HPT. 5-lipoxygenase inhibition by acetyl-11-keto-b-boswellic acid. Phytomed 1996;3:71–2.
2. Safayhi H, Mack T, Saieraj J, et al. Boswellic acids: Novel, specific, nonredox inhibitors of 5-lipoxygenase. J Pharmacol Exp Ther 1992;261:1143–6.
3. Singh GB, Atal CK. Pharmacology of an extract of salai guggal ex-Boswellia serrata, a new non-steroidal anti-inflammatory agent. Agents Actions 1986;18:407–12.
4. Gupta I, Parihar A, Malhotra P, et al. Effects of Boswellia serrata gum resin in patients with ulcerative colitis. Eur J Med Res 1997;2:37–43.
5. Etzel R. Special extract of Boswellia serrata (H15) in the treatment of rheumatoid arthritis. Phytomed 1996;3:91–4.

Bromelain
Bromelain är ett  proteinspjälkande enzym som framställs ur saft från ananas. Enzymet spjälkar bindningar mellan basiska aminosyror, leucin eller glycin. Det är vitt och lösligt i vatten. Det används för mörning av kött, vid framställning av öl och vissa andra spannmålsprodukter samt vid tillverkning av proteinhydrolysat.
B verkar även inflammationsdämpnade och har använts för egenvård vid småskador, ffa stukningar och sträckningar för att påverka svullnad och smärta.
Det finns kontrollerade stuider på B som visar effekt på svullnad och inflammation efter kirurgiska ingrepp. Se ref 4 och 5. 
Andra användningsområden är inflammation vid sinusit. Se även mera på denna tipssida.
B kan dock ha en blodförtunnande effekt vilket i de flesta fall är fördelaktigt men som man ska tänka på vid behandling med vanliga blodförtunnande läkemedel samt för de som har lindriga former av blödarsjuka. Ofta är en lätt blodförtunnande effekt fördelaktigt eftersom det kan skydda mot proppar och infarkter. Referenser:
1. Izaka K, Yamada M, Kawano T, Suyama T. Gastrointestinal absorption and anti-inflammatory effect of bromelain. Jpn J Pharmacol 1972;22:519-34.
2. Balakrishnan V, Hareendran A, Nair CS. Double-blind cross-over trial of an enzyme preparation in pancreatic steatorrhea. J Assoc Physicians India 1981;29:207-9.
3. Seligman B. Bromelain: an anti-inflammatory agent. Angiology 1962;13:508-10.
4. Howat RCL, Lewis GD. The effect of bromelain therapy on episiotomy wounds—a double blind controlled clinical trial. J Obstet Gynaecol Br Commonwealth 1972;79:951-3.
5. Zatuchni GI, Colombi DJ. Bromelains therapy for the prevention of episiotomy pain. Obstet Gynecol 1967;29:275-8.
6. Taub SJ. The use of Ananase in sinusitis. A study of 60 patients. EENT Monthly 1966;45:96-8.
7. Ryan RE. A double-blind clinical evaluation of bromelains in the treatment of acute sinusitis. Headache 1967;7:13-7.
8. Mori S, Ojima Y, Hirose T, et al. The clinical effect of proteolytic enzyme containing bromelain and trypsin on urinary tract infection evaluated by double blind method. Acta Obstet GynaecolJpn 1972;19:147-53.
9. Cohen A, Goldman J. Bromelains therapy in rheumatoid arthritis. Pennsylvania Med J 1964;67:27-30.
10. Heinicke R, van der Wal L, Yokoyama M. Effect of bromelain (Ananase) on human platelet aggregation. Experientia 1972;28:844-5.
11. Nieper HA. Effect of bromelain on coronary heart disease and angina pectoris. Acta Med Empirica 1978;5:274-8.

Quercetin
Q är en av flera olika vattenlösliga växtämnen, oftast färgade som kallas flavonoider. Av dessa är Q känd för att verka som en antihistamin
och har även andra inflammationsdämpande egenskaper. Q kan även blockera ett enzym som leder till ansamling av sorbitol i kroppen. Denna process kan annars bidra till utveckling av komplikationer vid diabetes. Q har även egenskaper som en fytoöstrogen. I provrörösförsök har man sett en hämmande verkan på bröstcancerceller. En dubbelblind studie har även utförts vid prostatit där man har sett en klar effekt. Traditionellt har ämnen som är rika på Q liknande klasser av växtämnen använts vid diabetes, svullnader, gikt, åderförkalkning, hösnuva mm.
Referencer:
1. Miodini P, Fioravanti L, di Fronzo G, Capelletti V. The two phyto-oestrogens genistein and quercetin exert different effects on oestrogen receptor function. Br J Cancer 1999;80:1150–5.

2. Shoskes DA, Zeitlin SI, Shahed A, Rajfer J. Quercetin in men with category III chronic prostatitis: a preliminary prospective, double-blind, placebo-controlled trial. Urology 1999;54:960–3.

3. Ishikawa M, Oikawa T, Hosokawa M, et al. Enhancing effect of quercetin on 3-methylcholanthrene carcinogenesis in C57B1/6 mice. Neoplasma 1985;43:435–41.

4. Hertog MGL, Feskens EJM, Hollman PCH, et al. Dietary flavonoids and cancer risk in the Zutphen elderly study. Nutr Cancer 1994;22:175–84.
 

Länkar om Jictin

http://www.bioaktiva.se/jictin.html
http://www.bodystore.nu/sss/A3809


Boktips: Svenska och utländska titlar hittar Du bl. a. på Internetbokhandeln: Fibromyalgi

Jag vill speciellt framhålla "Fibromyalgibibeln":
Dr Starlanyl har även en omfattande websida: Starlanyl's guide

En aktuell bok på svenska: " Hål i väven, fibromyalgi - ja vadå!"
100 kr inkl moms.
Kan beställas direkt via författarinnan Ewa Lundgren: Väståstrand 1, 702 32 Örebro
E-post ewa.katrin@oreline.net Websida http://instantweb.telia.com/ewakatrin

Cytomegalvirus (CMV) eller Cytomegalovirus på engelska.
Tillhör en grupp virus som är släkt med Herpesvirus och Vattkoppsvirus. Den första gången man infekteras får man vanligen få symtom men den följs av en vilande infektion som består livet ut och som kan reaktiveras när immunförsvaret sviktar. På så sätt liknar den de övriga släktingarna där vattkoppsviruset på liknade sätt ligger kvar i kroppen för att senare kunna aktiveras och ge bältros.  Överföring från mor till barn kan ske i livmodern, vid förlossningen eller med modersmjölken. Barn som får infektionen i livmodern kan få t.ex. ögonskador.  Patienter med nedsatt immunförsvar, patienter med AIDS,  transplanterade patienter kan bli allvarligt sjuka i en primär eller reaktiverad CMV-infektion. Det finns exempel på att patienter med fibromyalgi och kroniskt trötthetstillstånd har blivit bättre efter behandling med Zovirax eller andra medel mot herpesvirus. Det kan vara så att dessa tillstånd genom stress, smärta och kortisonrubbning medför ett sämre immunförsvar. Därför kan man prova dessa medel främst för patienter  med fibromyalgi där man samtidig har en förhöjd temperatur eller andra misstankar om aktivering av immunsystemet. Troligen är inte CMV orsaken till FMS men det finns en koppling. Som tecken på tidigare genomgången infektion har 60 -70 % av vuxna svenskar IgG-antikroppar mot CMV.
Läs mera här om antikropparna: http://www.ltkronoberg.se/clv/mikro/cmvmikro.htm

Sköldkörtelhormon.
En klinisk iakttagelse är att en del människor med muskelvärk förbättras av tillskott även när man ligger inom det intervall för provet som anses som normalvärde. (Provet ska tas som tilläggsanalys till Multitesten). Jag har tillämpat denna kunskap främst för patienter som har frusenhet och viktproblem. En kollega, dr Wilson utvecklar detta ytterligare men länken är bara på engelska.
Wilson's Syndrome Foundation:  http://www.wilsonsyndrome.com/

Koppling till Nickelallergi?
Lite nytt av en läkare på Gottfriesmottagningen: Det är ju så att alla har inte blivit hjälpta av sprutorna med antigen
från stafylokockbakterier. Av de som ej blivit hjälpta har de flesta nickelallergi av något slag har de kommit fram till. Han berättade att en kvinna som gått på studien hade slutat röka och blivit fantastiskt bra, cigarettröken innehåller bl.a. nickel.
Läs mera om nickel i livsmedel:
Tabell från läkemedelsverket: http://www.slv.se/templates/SLV_Page____5295.aspx
Information från Melisa M foundation.http://www.melisa.org/nickel.php


Självhjälpsgrupper
Självhjälphuset Solkatten i Göteborg arbetar med att starta självhjälpsgrupper för personer som vill träffa andra som är i samma situation eller har liknande erfarenheter. Det kostar ingenting att vara med i en självhjälpsgrupp och man kan vara anonym. En självhjälpsgrupp har ingen ledare eller expert, utan det handlar om att personer med liknande erfarenheter stöttar varandra.Vanliga teman för grupper är föräldraskap, utbrändhet, skilsmässa, sorg eller anhörigproblematik. De har också startat grupper i teman som exempelvis "Att leva med fibromyalgi eller kroniskt trötthetssyndrom".
   Att möta andra som kan lyssna och förstå, eftersom de själva är i en liknande situation, är en helande upplevelse. Självhjälpsgrupper blir allt vanligare och intresset för grupperna ökar hela tiden. Föreningen stöds ekonomiskt av Göteborgs kommun och är partipolitiskt och religiöst obunden. 
 Hemsideadressen  är: http://solkatten.hem.netlink.se


Tietze´s syndrom
 Jag heter NNoch har fibromyalgi sedan länge. Fick diagnosen  på smärtkliniken för 8-9 år sedan.  Jag har ofta ont och som ett "tryck" över bröstkorgen och med det  följer illamående och sura uppstötningar. 
Vid ett tillfälle hade läkaren  givit mej diagnosen "tietz". Vet du vad det är och vad man i så fall kan göra åt det ? Kan det  ha  med dagens onda att göra?

Hej, det är nog Tietzes syndrom som Du menar. Det är en inflammation där revbenet är fäst på bröstbenet. På läkarspråk kallas en sådan inflammation costochondrit, men kallas också för Tietzes syndrom. 
Det är  ett fåtal som drabbas och det är främst kvinnor i 20-50 års åldern som får det. Smärtorna är som regel lokaliserade intill bröstbenet vid  ben-broskgränser (känns som en liten, öm upphöjning)
och kan vara intensiva när man vänder sig i sängen på natten, hostar, andas djupt eller lyfter tungt. Gör ibland så ont att man tror att  man har fått hjärtinfarkt. Orsaken till åkomman är oftast okänd, men ett slag eller kraftig  stöt mot bröstkorgen, en virusinfektion eller en kraftig hosta  kan vara utlösande orsak.
 Det tycks vara en koppling till fibromyalgi och det är relativt vanligt att man möter personer som har bägge diagnoserna.  Jag möter ibland människor som berättar:" Nu har jag inte fibromyalgi längre utan Tietzes syndrom." I själva verket har man då bägge diagnoserna samtidigt. Förutom de behandlingar som jag skriver om vid inflammation kan man få god hjälp med akupunktur och ortopedisk medicin.
Bertil DahlgrenFöreläsningsreferat
 • Falun 

 • Program: Bertil Dahlgren,  Föreläsning: Stress, muskelvärk och  fibromyalgi.
  Håller muskelvärk och fibromyalgi på att bli en modern "epidemi"? Utan kunskap om samband mellan stress, belastning och vår moderna arbetsmiljö ökar i alla fall riskerna. De senaster årens forskning om musklernas funktion och om hur
  långvarig, negativ stress påverkar kroppen har gett oss ökad kunskap som man kan utnyttja för att minska problemen.
  Smärtsinnet är intimt sammankopplat med musklernas styrning och "onda cirklar" uppstår lätt som gör att många, speciellt kvinnor utvecklar en svår, ofta invalidiserande muskelvärk. Med kunskap om orsaker kan vi utnyttja moderna medicinska metoder som man har utvecklat vid bl.a. kronisk nervsmärta. Vidare är det värdefullt att kombinera dessa metoder med flera traditionella behandlingsmetoder som massage, badbehandlingar,  rörelseterapi och akupunktur.
  STUDIEFÖRBUNDET VUXENSKOLAN
  Falun-Borlänge avdelning


Några länkar och adresser: Har Du fler tips eller kommentarer så är Du hjärtligt välkommen. Utnyttja även "fråga doktorn - möjligheten" på hemsidan.

Sveriges Fibromyalgiförbund
Dr. Westrings gata 7A 413 24 Göteborg tfn. 013 41 44 11
E-post: fibromyalgiforbundet@telia.com
 
 

Stockholms fibromyalgiförening   Gammal adressLandskronas Fibromyalgiförening ”Fibrogänget”!
Föreningen Växjö Fibromyalgigrupp
Kristianstad Fibromyalgiförening
Välkommen till FIA Föreningen för dig med fibromyalgi, muskelsjukdom eller rörelsehandikapp
Göteborgs Fibromyalgiförening
Skövde fibromyalgiförening
 

Riksföreningen mor Fibromyalgi:
 

Andersbergsringen 133 9 vån
302 55 Halmstad
Kontaktperson: Gunn Biller
Telefon: 035-22 82 08
Fax: 035 - 22 82 08
E-post: riksfibro@brevet.nu

DANSK FIBROMYALGI-FORENING Roskildevej 42 B 2000 Frederiksberg
Oksenøystien 4, 1324 Lysaker

Stockholms Fibromyalgi Förening  (StoFF)   www.welcome.to/StoFF
 

 

Birgittas sidor om Fibromyalgi Info bl a om Fibrogruppen
Att leva med smärta - kallas fibromyalgi
Fibromyalgi - grupp på Internet PÅ SVENSKA !
Här kan du följa länkar om fibromyalgi
Stress och fibromyalgiförsämring
Fibromyalgi och annan kronisk smärta.
 

Doktorgrad på fibromyalgi På norska
Carin Öckerts Pilotstudie om amalgam och fibromyalgi
Medicinsk Fibromassage: En metod för icke smärtsam afferent stimulering.
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap  Uppsala Universitet
Värme- och kylkuddar: http://www.bioforte.se/ Kyl och värmekuddar som hjälper dig att slappna av. Värms i vanlig ugn eller mikrovågsugn. 
 
 
"Fibrogruppen på nätet"
Gruppens hemsida är http://hem2.passagen.se/fmslista/ där du också kan göra din intresseanmälan att delta i denna grupp.

"Fibrovännerna
Eller vill du prata om mer än bara sjukdomen så finns det en lista för det också! Här pratar vi om allt som vi känner för vid just det tillfället, det kan handla om sjukdomen, det kan handla om cyklar! http://health.groups.yahoo.com/group/fibrovanner/

 

Personliga hemsidor:
Gunborg
Jeanette
Håkans hemsida med utdrag ur professor Robert Olins bok om Fibromyalgi
Maries hemsida med uttömmande information på svenska
Lizzies hemsida om Fibromyalgi och annan kronisk smärta
Gittans hörna om bl a Fibromyalgi
Vigdis Langeland på norska om fibromyalgi (ny hemsida: http://home.world-online.no/~viggern/index.html )

Kurser: Fibromyalgi och privatliv  - ABF Sigtuna
 
 
 

Facts about Fibromyalgia - NIAMS/NIH (US)
USA Fibromyalgia Association
A Physician's Guide to Fibromyalgia Syndrome [D. Nye] - MARRTC (US)
Fibromyalgia (Trigger Points) [Buttaravoli & Stair] - (US).
Fibromyalgia Treatment
The American Fibromyalgia Syndrome Association, Inc.
Starlanyl's guide med bl a information, avsedd för andra specialistläkare, om hur FMS kan påverka andra sjukdomstillstånd. Guld värt att kunna ta med!
Forskning kring interferon och FMS: http://www.amarbio.com
Kanadensisk studie om vilka som får fibromyalgi
Fibromyalgi och kopplingar till torr mun, torra ögon och Colon Irritabile.
Oregon Fibromyalgia Foundation
Usenet: alt.med.fibromyalgia Diskussionsgrupp för fibromyalgi.


Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren 2006-02-22