Tips vid njursjukdomar,
och sjukdomar i urinvägarna.          
   tips nr 5 från Fråga Helhetsdoktorn

 
 
Inflammatoriska

Kroniska

Njursten

Njurbäckeninflammation

Blåskatarr, Cystit

Lingon

Tranbär

Magnesium

Frågor
och svar

Länkar
 

 

InledningNjurar och urinvägar kan drabbas av flera olika sjukdomstillstånd (inflammation, blåskatarr, ( cystit ) diabetesnefropati, njursvikt mm).. Även vid en del närliggande sjukdomstillstånd som impotens, ofrivillig barnlöshet, ( infertilitet ) mm kan man få hjälp med metoder för att komma i balans, öka cirkulationen och stärka ett dåligt fungerande immunsystem.


Eftersom njurarna är den huvudsakliga vägen för utsöndring av gifter från kroppen exponeras dessa för en mängd olika skadliga ämnen. Det är inte känt i vilken omfattning exponering för olika kemikalier bidrar till förekomsten av njursjukdomar i befolkningen. Enligt en uppskattning i USA har minst 19% av all dödlig njursjukdom okänd orsak. Även för andra njurdiagnoser är andelen med okänd orsak hög. Det är möjligt att det bland alla dessa finns fall som orsakats av icke uppmärksammade exponeringar för kända njurskadande ämnen eller icke hittills kända njurskadande ämnen. Kronisk njursvikt utvecklas ofta under en längre tid varför det i efterhand kan vara mycket svårt att identifiera någon specifik orsak till skadan. Bland kända njurgifter finns olika organiska lösningsmedel och metaller såsom kvicksilver, bly och kadmium.. Det finns också fall bl a från Belgien där kinesiska örtmediciner har givit upphov till njurskador. Cancer i njurar och urinvägar hör till de mindre vanliga tumörformerna, men de är vanligast i industrialiserade länder. Därför kan man förmoda att faktorer i miljö eller livsstil har betydelse för dessa tumörers uppkomst. Cigarrettrökning ger en fördubblad risk för urinvägstumörer.

Du finner en hel del bra tips i boken "Tallmogårdens väg till hälsa" av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets förlag, och nedan följer några tips därifrån.

Inflammatoriska njursjukdomar - glomerulonefrit
Vid immunologiskt-allergiskt betingade njursjukdomar kan det i akuta skeden vara bra med fasta upp till 2 veckor och därefter intas en allergenfattig vegankost. Dessutom rekommenderas vila, sängläge (vid uttalad trötthet och svåra sjukdomssymtom), värme, eventuellt värmedyna på njurarna och fötterna samt uppstigande heta fotbad. Naturmedel som kan användas är åkerfräken, gullriste och Solidamin.

Kroniska njurinflammationer, nefrotiskt syndrom och njursvikt.
I stort sett samma principer tillämpas men det är inte tillrådligt att fasta och man måste se upp med bl a den kaliumrika grönsakskosten. Vid svår njursjukdom med stora proteinförluster och låg serumäggvita ger man vanligen en proteinrik kost. Senare undersökningar talar dock för att en proteinrestriktiv kost är att föredra även vid dessa tillstånd. Det tycks också som om det är en fördel med vegetabiliskt protein framför animaliskt.

Njursten
Njursten är ofta en typisk fellevnadssjukdom vid ett högt intag av animaliskt protein. Njurstenspatienter äter mera fett än kontrollgrupper. A-vitamin gärna i form av karotin från morötter tycks kunna förebygga njursten liksom vitamin B6, magnesium och citronsyra. De vanligaste kalciumoxalatstenarna löses i mera alkalisk urin varför en mera basbildande kost är önskvärd. Viktigast vid kostbehandlingen och för att förebygga njursten är att ha en hög vätsketillförsel. Även alkaliserande mineralvatten och magnesiumrikt mineralvatten är bra. Urindrivande teer, t ex åkerfräken rekommenderas. Det finns även färdiga teblandningar, t ex Ledins njurte. Högdosbehandling med C-vitamin kan öka risken för njursten om man inte dricker tillräckligt.

Njurbäckeninflammation

Om njurbesvären förenas med hög feber och ryggvärk kan det föreligga en njurbäckeninflammation (pyelit) där bakterier har invaderat. Bakterierna vandrar vanligen uppår från de nedre urinvägarna. Disponerande och utlösande faktorer är vanligen samma som vid övriga njursjukdomar. Eftersom bakterierna kan förstöra njuren är det viktigt att man ger vanlig antibiotika vid detta tillstånd och allmänt gäller att man ska ha en klar diagnos innan man inleder en kompletterande behandling vid njursjukdomar. Rådgör alltid med din läkare om Du är osäker.

NedreUVI, nedre urinvägsinfektion
Vid cystit/blåskatarr engagerar infektionen bara urinrör och urinblåsa.  Oftast börjar infektionen i blåsan, men bakterierna stannar inte där utan tar sig upp genom urinledaren till njuren. Man får inte blåskatarr genom att bli kall, men om man har svårt att tömma blåsan fullständigt, så att urin finns kvar, så ökar infektionsrisken. En del kvinnor får ofta blåskatarr efter samlag. Därför kan det vara en bra idé att kissa efter varje samlag. På så vis sköljer man ut de bakterier som eventuellt kommit in i blåsan. Sköra slemhinnor underlättar också för bakterierna att få fäste och det är värdefullt att ta ett kosttillskott som stärker slemhinnorna, se mera på sidan med rubriken Fett. 

Upprepade blåskatarrer beror sällan på dålig hygien. Tvärtom kan tvättar många kvinnor sig så ofta att huden och slemhinnorna i underlivet blir alldeles uttorkade och därmed också mottagligare för bakterieangrepp.

Tecken::
• Svidande känsla när du kissar, oftast mest i början. Det gör speciellt ont i alldeles innan urinen tränger fram.
• Missfärgad eller starkt luktande urin. Det betyder att den kan innehålla bakterier och röda blodkroppar eller nedbrytningsprodukter från blodkropparna, hemoglobin. . 
• Högre feber och värk i ländryggen är inte vanligt vid en nedre urinvägsinfektion och det kan betyda att bakterierna har vandrat upp till njuren. Då räcker det inte med lingon och tranbärsdricka men dryckerna kan kombineras med alla förekommande antibiotika så den ena behandlingen utesluter inte den andra.Från National Institute of Diabetes, Digestive and Kidney
Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, USA, kommer det en rapport: Effects of dietary protein restriction on the progression of advanced renal disease in the Modification of Diet in Renal Disease Study. Studien visar att en grupp patienter med långt gången njursjukdom försämrades långsammare med en lågproteinkost.
American Journal of Kidney Diseases. 27(5):652-63, 1996 May. 
I artikeln: Modern applications for an ancient bean: soybeans and the prevention and treatment of chronic disease. Journal of Nutrition. 125(3 Suppl):567S-569S, 1995 Mars, redogör M Messina för soyabönans användbarhet vid en del sjukdomar och däribland njursjukdomar. Soya har blivit mera lättillgängligt även i Sverige i och med introduktion av t ex tofu och soyamjölk 


Lingon
Lingon, som är nära besläktade med tranbär, har en ännu högre halt av tanniner (garvämnen) än tranbär som tidigare forskning visat är mycket verksamma mot urinvägsbesvär.

Tranbär
Tranbär är ett medel som traditionellt har använts länge mot urinvägsinfektioner.  Tranbärsextrakt surgör urinen och en vanlig bakterier som ofta är en "bov" vid urinvägsinfektioner, coli, trivs då inte i urinvägarna. Kolibakterierna har tunna hår som de utnyttjar för sin rörelseförmåga och för att kunna stanna kvar i blåsa och utinvägar även när man dricker rikligt och har en god genomströmning. Det räcker således inte med att bara dricka mycket i alla fall för vissa bakterier har denna stora förmåga att bita sig kvar. Tranbär  förlamar fimbrierna och  bakterierna kan då lättare sköljas ur. En annan mekanism som också kan ha effekt är att man minskar andelen av de "envisa", klängiga kolibakterierna. 
Detta skulle kunna förklara det förhållande att man får en långvarig effekt även när man har slutat med tranbärsjuicen. Det kan dock vara tryggt för den som har återkommande problem att ta den rekommenderade underhållsdosen på ca 15 ml juice per dag tillsammans med ett magnesiumtillskott.

En intressant artikel har publicerats i den Amerikanska läkartidningen. 
Randomised trial of cranberry-lingonberry juice and Lactobacillus GG drink for the prevention of urinary tract infections in women 
BMJ 2001;322:1571 

Läs mera om Lingon och Tranbär

Risk vid astma. Den som har en astma av den form där man är överkänslig mot Acetylsalicylsyra kan tänka på att tranbär innehåller väldigt hög mängd  av Bensoesyra, en "släkting" till Acetylsalicylsyra. Tack  vare denna höga mängd så kan tranbärsprodukten göra  din astma betydligt sämre.
 

Magnesium
Tranbär innehåller fruktsyror som t.ex. oxalat som kan öka risken för njursten, speciellt för den som dricker för litet. Detta är vanligare i högre ålder för där fungerar ofta inte den normala törstkänslan på ett normalt sätt. Magnesiumbrist är relativt vanligt för den som inte äter stora mängder frukt och grönsaker dagligen och det finns möjlighet att få magnesium utskrivet på redet för den som redan har drabbats av njursten vid något tillfälle. 

 Frågor och svar

Förr drabbades jag av ideliga urinvägsinfektioner. Numera dricker jag tranbärsjuicen för att undvika att drabbas - och det har fungerat bra. Men jag undrar hur mycket och hur ofta ska man dricka det?  Ibland har jag också funderat över om tranbärsjuicen kan fungera även om man blandar det med alkohol?
 

Svar: När det gäller naturmedel brukar man ha en tumregel med att man använder dem i perioder.  Det finns även kapslar med extrakt från tranbär registrerade som naturmedel som kan användas. Tranbär är ju även att betrakta som ett födoämne och jag brukar rekommendera ett förebyggande intag av 15 ml ren juice, två gånger dagligen till dem som lätt får återkommande infektioner. Detta kan man göra så länge som man vill bara man känner att man mår bra i magen av den lite kärva drycken.  När Du har symtom på urinvägsinfektioner kan man dricka ett litet glas, ca 200-300 ml ren juice två gånger dagligen, vid behov sötat med litet honung. Tranbären innehåller garvämnen som kan hindra sjukdomsframkallande bakterier från att fästa sig på urinblåsans vägg och även högre upp i gångarna till njurarna. Det underlättar således kroppens förmåga att göra sig av med bakterierna. Även blåbär innehåller detta garvämne, proantocyanidin, men inte i lika effektiva mängder som tranbär. Dessa ämnen är oftast färgade och de bör inte påverkas i så stor grad av alkohol. Man kan se att man inte förstör färgen på juicen får då har man även påverkat dessa ämnen. För den som inte nyttjar alkohol kan nämnas att det är liknande färgade ämnen som det finns rikligt av i rödvin och som verkar skyddande på hjärtat. Tyvärr har dock inte rödvinet samma positiva effekt vid urinvägsinfektion som tranbär. 

 


Har jag fått blod i urinen av bärpulver?

 Jag är en 70-årig men som är frisk förutom att jag har haft en del problem med täta urinträngningar och at jag tar Losartan för mitt blodtryck.  Har haft kontakt med urolog under flera år och man har kontrollerat urinblåsan och prostatan. Mitt PSA värde är 1,6 vid den senaste kontrollen. Det var ett bra värde fick jag veta. Under flera år har jag använt både juicer och pulver som jag har blandat i drycker för det ska vara bra för urinen.  Nu har jag märkt att jag kan få några cm långa "trådar" i urinen som ser ut som blekt blod. När jag gör uppe håll med bärpulver ser jag inte detta. Jag har fångat upp en sådan tråd och lämnade in tillsamman med ett urinprov och det "såg ut som blod" men var inget farligt.  vad kan det då vara? Jag undrar om det kan var från de frön som finns i mina blåbär och lingonpulver.  "Orolig cyklist"

Svar: Jag tror bestämt att du har fått rätt besked och en förklaring kan vara att det är ämnen som alltid förekommer i urinen naturligt i större eller mindre mängder. Alla våra slemhinnor förnyas på ytan på så sätt att gamla slemhinneceller stöts av och avsöndras.  Detta slemhinneavfall, "klägg" eller skräp innehåller organiska substanser med kolhydrater proteiner och fett. Sådana ämnen färgas lätt av färgämnen. På laboratorier kan man beställa prover "U-sediment" och när man analyserar det med bl.a. mikroskop använder man olika färgämnen för  att man ska veta mera om vilka ämnen som ingår i sedimentet. Det är det som sjunker till botten sakta men på moderna laboratorier använder man en centrifug av samma slag som man använder när man cetrifugerar blodprov. Då går processen snabbare.


 
Njurmedicinskt inriktade länkar.

National Institute of Digestive and Diabetes and Kidney Disease Speciellt inriktad mot diabetes.


BMJ 2002;325:408 ( 24 August )

News extra

High protein diet brings risk of kidney stones

Scott Gottlieb New YorkHar Du några bra tips på länkar eller bra behandling så är jag tacksam för mera tips!


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren, 2022-04-25