Zenbev
Recept
Gäller 1 år från 
utfärdandedatum om inte
kortare tid anges här
Patientens namn och personnummer
1.läkemedelsnamn
Zenbev  (kosttillskott)
Läkemedelsform Styrka                   Mängd/behandlingstid
 Pulver 250 g
1-3 strukna dosmått intas på kvällen en halv timme före sänggåendet.  Med förmån, sign.
Utan förmån, sign
Får expedieras (bokst)
Sex
...................................ggr
 
Innehåll:  per 1 dosmått á 10 g:
Pumpafröextrakt            4640 mg              eller   4,64 g
varav tryptofan                50 mg                        0,05 g

Indikationer: Förebyggande och minskar risk för brist på den essentiella aminosyran tryptofan.

Kontraindikationer: Saknas
Försiktighet: Undvik att ta Zenbev på kvällen inför bilkörning eller nattarbete.
Biverkningar: Biverkningar har ej rapporterats
Interaktioner: Vid extemporeförskrivning av tryptofan via apotek används oftast doser mellan 3000-6000mg. I samband
med detta brukar man avråda från kombinationer med antidepressiva läkemedel med tanke på risken för
förstärkt effekt. Innehållet i Zenbev är anpassad så att den minskar risken för tryptofanbrist som
kan vara en negativ faktor i samband med behandling med antidepressiva läkemedel. Någon interaktionsrisk
bör inte föreligga om man håller sig till den rekommenderade dosen.
Barn/Graviditet/Amning: Leverantören rekommenderar generellt inte personer som är under 12 år, gravida eller ammande att använda produkten.
Det saknas klinisk dokumentation beträffande doser till dessa grupper.

Kollegial info: Zenbev kan lämpligen kombineras med övriga kostfaktorer som kan ha betydelse
för hjärnans funktion och en god sömn som essentiella fettsyror, B-vitaminer, L-Theanin och medel med Valeriana.

Information från leverantören:
Information från Fråga Helhetsdoktorn: http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv13.htm#ZENBEV

Detta dokument är avsett att användas som stöd till personal som arbetar med eget ansvar
och legitimation av socialstyrelsen och som rekommenderar naturläkemedel,
kosttillskott och växtbaserade läkemedel på recept. Det får fritt distribueras och
kopieras, t.ex. till Ditt skrivbord eller hårddisk i sin helhet samt med länken
http://www.helhetsdoktorn.nu där man kan kontrollera ev uppdateringar och ändringar.

Uppdaterad 2024-01-05
Tillbaka till Startsidan: https://www.helhetsdoktorn.se