Vårdepression,tips nr 13 från Helhetsdoktorn
Depression
Naturmedel
Johannesört
Uppdaterad SBU-rapport 040124

Serotoninstärkande

SAM-e och 
B-vitaminer
Frågor och svar
Länkar
När ljuset återkommer efter en lång nordisk vinter är det inte alltid som man blir så pigg som man förväntar sig. Vårdeppighet är vanligt och många kommer också in i en depression av varierande grad och längd. Komplementärmedicinska metoder omfattar inte bara vanlig medicin som antidepressivt verkande läkemedel utan även metoder för att att stödja kroppens funktioner så att man bättre står emot yttre påfrestningar. Nedan följer ett utdrag ur boken "Tallmogårdens väg till Hälsa" av dr Karl-Otto Aly med aktuella kompletteringar. 
Med depression menas sänkt stämningsläge av mera påtaglig och allvarlig natur. Hos alla människor kan stämningsläget variera beroende på olika upplevelser, svårigheter och motgångar. Normal depressivitet - "deppighet" - brukar de flesta människor kunna hantera, bearbeta och klara av. Det finns dock ett antal depressionstillstånd av svårare art som kräver både medicinsk och psykologisk behandling. 

En äkta depression kännetecknas av nedstämdhet, hopplöshet, trötthet, glädjelöshet, allmänt ointresse, hämning av olika mänskliga aktiviteter och i svåra fall självmordstankar och självmord. Man skiljer mellan olika former av depression. Svårast är den djupa depressionen eller melankolin. Den kräver i regel läkemedelsbehandling med s k antidepressiva och ofta sjukhusvård. Lättare s k reaktiva depressioner kan bero på motgångar i arbetslivet, förlust av nära anhörig , skilsmässa o d,. 

Förutom sådana utlösande händelser samverkar troligen många andra faktorer vid uppkomsten av olika depressioner. Det kan vara ärftliga och sociala faktorer, neurotiska störningar i personligheten, miljöfaktorer och livsstilen (kosten, B-vitaminbrist, tobak, alkohol, kaffemissbruk) som gemensamt förorsakar depressionen. Neurotiska störningar kan behöva behandlas med psykoterapi, jagstärkande och insiktsgivande, och psykologhjälp behövs ofta för att arbeta sig igenom sen sorg eller en livskris. Negativa faktorer i livsföringen bor om möjligt elimineras. Det finns även s k mano-depressiva tillstånd där depressionsperioder varvas med perioder av onaturlig upprymdhet - mani. Även här gäller det att komma åt psykosociala bakgrundsfaktorer. Slutligen finns det även involutions- eller åldersdepressioner hos äldre människor beroende på understimulering, isolering, arteriosklerotiska förändringar i hjärnan, hormon- eller nutritionsbrister o d. De kan te sig något annorlunda än de typiska depressionerna och kan lätt förväxlas med åldersdemens. Även dessa depressioner kan påverkas genom psykosociala åtgärder, livsföringskorrektion, förbättrad mänsklig kontakt och med läkemedel. I stort sett skall alla depressionstillstånd behandlas konventionellt, psykologiskt-psykiatriskt - med läkemedel - och socialt. 

Vad den biologiska medicinen därutöver kan bidra med är att stimulera till en allmänt sund och rytmisk livsföring och att påtala riskerna med vissa moderna livsmönster och (o)vanor. Regelbunden motion ökar blodcirkulationen (även i hjärnan) och har en allmänt stimulerande och harmoniserande inverkan på människan. Både tobaksbruk, alkohol- och kaffemissbruk kan medföra depression och dessa riskbeteenden bör om möjligt avvecklas. Detsamma gäller för missbruk av sömnmedel och andra beroendeframkallande droger. En påverkan i riktning mot en sundare livsstil kan vid djupare depressioner i regel bli möjlig först när patienten genom medicinering lyfts ur den djupaste sjukdomsfasen och blivit tillgänglig för psykologisk påverkan. 

Naturmedel/vitaminer
Lättare reaktiva depressionstillstånd kan, förutom av psykoterapi, eventuellt påverkas gynnsamt av följande naturmedel. Johannesört (hypericium perforatum) har en mot depressioner aktiv komponent - hypericin - som verkar milt stämningshöjande. Man kan också dricka en kopp johannesörtte morgon och kväll i 2-3 månaders tid eller ta Johannesörttabletter 1-2 tabl 3 ggr dagligen lika länge. Ett registrerat naturmedel, "Lugn och Ro" innehåller både Johannesört och vändeört och kan användas i samma dosering. Johannesört kan framkalla ljusöverkänslighet och ge s k ljusdermatit. Milda lugnande medel som vändeört, meliss, humle och ljung kan ibland ersätta tyngre medel av typen Valium och Sobril. 

Av vitaminerna är det framför allt vitamin B1 (tiamin), vitamin B6 (pyridoxin) och B12 (cyanokobalamin) som är aktuella. Brist på dessa vitaminer kan framkalla depression och de bör tillföras extra vid förmodad brist eller profylaktiskt. Det gäller speciellt för vitamin B6 som kvinnor i klimakteriet och p-pilleranvändare kan lida brist på. B-komplex-vitaminpreparat helst med B12 rekommenderas, även jästpulver eller jästtabletter kan användas. Vidare kan lecitin, som finns i stor mängd i nervvävnaden - åtminstone teoretiskt påverka våra själsliga funktioner, bl a minnet i gynnsam riktning.Efter att det viktiga kapitlet skrevs har det kommit till ny kunskap ffa om Johannesörtens användning. Det finns 6 registrerade naturläkemedelsom har godkänts för behandling av lindrig oro som baseras på Johannesörten.

Calmigen tabletter. Calmigen innehåller 150mg standardiserat Johannesörtextrakt och verkar milt rogivande och milt stämningshöjande.  Tidigare levererat av USP AB men har numera utgått ur sortimentet. Tillverkare: Sano-Pharma A/S Danmark

Esbericum är det första godkända naturläkemedlet som baseras enbart på johannesört. Det verkar traditionellt som milt stämningshöjande och rogivande. I Tyskland är Esbericum ett registrerat läkemedel och drygt hälften av all Esbericum skrivs där ut av läkare.

Hyperiforce är framställt av Johannesört, Humle och Citronmeliss, samtliga väldokumenterade medicinalörter med rötterna i traditionell folkmedicin och väl kända för sin rogivande och lugnande verkan.

Hypermin används traditionellt vid lätt nedstämdhet och lindrig oro. Innehåller johannesört
Johannesört - standardiserat på 0,33 mg hypericin per tablett (motsvarar 40-73 mg herbaextrakt). För tillverkning av en tablett går det åt ca 0,7-1,3 g färsk johannesört motsvarande 0,16-0,33 g torkad ört.
Dosering: Vuxna och barn över 12 år: 1 tablett 3 gånger dagligen.

Movina  innehåller Johannesört. På den svenska marknaden har hittills johannesörtpreparat kritiserats på grund av en alltför låg dosering. Ref Läkartidningen 25/-97. Den kliniska dokumentationen pekar på att man bör dosera minst 600-900 mg per dag för att få en god terapeutisk effekt. Movina innehåller 300 mg Johannesört per tablett. Doseringen är på 2-3 tabletter per dag, vilket ger en dagsdos som stämmer med den kliniska dokumentationen.
 En intressant studie har publicerats i Brittiska läkartidningen BMJ (1996;313:3). Studierna har gjorts vid annan indikation: depression diagnostiserad med bland annat Hamilton depression scale. Författarna konkluderar att ytterligare studier behövs vad gäller depressionsbehandling, framför allt vid långtidsanvändning. Såväl studier som jämför olika johannesörtpreparat som dosjämförande studier och studier som jämför johannesört med andra antidepressiva medel efterfrågas. Merparten av de studier som ingår i metaanalysen har gjorts med andra preparat än de som godkänts som naturläkemedel i Sverige.

I marknadsföringen har förekommit att man jämfört effekten av olika naturläkemedel endast utifrån hur stor mängd extrakt som ingår per tablett/kapsel. Sådan jämförelse är vilseledande. Växtextrakt kan vara olika koncentrerade och/eller framställda med olika extraktionsmedel. En sammanvägning av dessa faktorer, men allra helst jämförande studier, krävs för en adekvat bedömning.
Läkemedelsverket anser att ingen av de olika produkterna har visats vara bättre än de andra ur säkerhets- eller effektsynvinkel.

För information om johannesört, läs gärna artiklar publicerade i Information från Läkemedelsverket nr 1997:4 och 1997:7

Ny SBU-rapport om depressioner:

Johannesört likvärdig med antidepressiva medel vid lindriga depressioner.

Naturläkemedlet johannesört har en vetenskapligt visad effekt mot kortvarig och lindrig depression. Men johannesört stör effekten av många vanliga och viktiga läkemedel. Och långtidseffekten av preparatet har inte studerats, konstaterar SBU. 

En ny rapport från Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, SBU, visar att johannesört sannolikt är likvärdig med konventionella receptbelagda antidepressiva läkemedel vid lindriga depressioner. Framför allt gäller detta vid kortvarigare depressionstillstånd.

- Att johannesört nu utvärderats av SBU är mycket positivt och det kommer att medföra att många av mina läkarkollegor som tidigare varit tveksamma nu kommer att bli mycket mer positiva till behandling med johannesört vid depressioner, säger distriktsläkare Siv Götberg, vid Vårdcentralen Bokskogen i Bara, som har många positiva erfarenheter av behandling med johannesört.

SBU skriver vidare att biverkningar är påfallande begränsade för johannesörtextrakt och är i flera studier i nivå med placebobehandling.
Naturläkemedel med johannesört är den enda medicinska behandlingen som
finns idag för den specifika indikationen nedstämdhet. Johannesört verkar genom att höja nivåerna av signalämnen i hjärnan 

Egen kommentar: Även en kortvarig och lindrig depression ska inte behandlas med egenvårdsmedel utan det är viktigt att man förankrar och följer upp genom en läkarkontakt. Naturläkemedel är formellt sett receptfria läkemedel som har speciella kriterier och som har genomgått en annorlunda provning jämfört med andra läkemedel. Under läkarkontroll kan man således behandla ovanstående tillstånd, vanligen då med doser som skiljer sig från de som rekommenderas på förpackningen. Medlens doseringsanvisning gör att det är utformade för egenbehandling vid lättare nedstämdhet och oro, inte vid depressioner. Det är även viktigt att tänka på att orsaken till en depression bör åtgärdas, kanske inte omedelbart, viktigast är att få humöret att vändas till det bättre och att tänka på säkerheten. En lindrig depression kan övergå i en svårare form som innebär en risk för livet med tanke på att det ofta finns en självmordsrisk. Man ska således inte vänta för länge med att behandla depressionen.  Bäst är en kombination med samtal och läkemedel/naturläkemedel. Då får man även kraft att göra något år orsakerna som kanske ligger bakom depressionen.
Orsaken till en depression är inte en brist på antidepressiva läkemedel och man kan heller inte betrakta den som en brist på Johannesört. Även behandling med naturläkemedel får ses som en symtominriktad behandling i detta fall. 

Några receptmallar för hjälp för de som skriver ut naturläkemedel på recept:
Calmigen (leveransproblem för närvarande)
Esbericum
Movina

Andra naturmedel och kosttillskott som essentiella fettsyror, B-vitaminer och adaptogener kan ges parallellt med den ovan nämnda behandlingen och i många fall ersätter de brister. Det kan således vara en mera orsaksinriktad behandling. Se mera på sidorna om 
Fett och Hösttrötthet.Serotoninstärkande, tryptofanrika livsmedel
 
Ananas Fikon
Avocado Pekannötter
Banan Plommon
Cashewnötter Tomat
Choklad Valnötter
Uppgift: SLV: Lena Bergström


Novel method for food-grade tryptophan production 
04/02/2005 - Food scientists at NIZO have developed a new process for producing the amino acid l-tryptophan, which they claim could remove some of the safety risks associated with the standard
method of manufacturing the ingredient, reports
Dominique Patton. 


ZENBEV
En ny möjlighet för den som vill ha ett koncentrerat kosttillskott och som har svårt att äta större mängder nötter och bananer. Det blir ju ofta ett kaloririkt tillskott som inte passar för alla. 
Zenbev består endast av livsmedelsbaserade ingredienser av högsta kvalitet där huvudingrediensen är avfettat pumpafröextrakt. Zenbev har en naturlig smak av citron.

Deklaration per 1 dosmått á 10 g:
Pumpafröextrakt            4640 mg              eller   4,64 g
varav tryptofan                50 mg                        0,05 g

Zenbev kan användas kontinuerligt eller i perioder efter behov. 
Om du vet i förväg när behovet uppstår, kan det vara bra att
börja med Zenbev 3 dagar innan.
Följ bruksanvisningen för att få maximalt utbyte av produkte
 Rekommenderat dagligt intag:  1-3 strukna dosmått á 10 gram (mått finns med i burken) rörs ut i en önskad mängd vatten, juice eller rismjölk. Använd gärna varmt vatten för att få ett välsmakande te. Rör om ordentligt för att undvika att pulvret lägger sig på botten av glaset.

Intas på kvällen en halv timme före läggningsdags. Vänta runt 2 timmar efter att du ätit en proteinrik måltid innan du intar blandningen. Alternativt inta blandningen ½ timme före kvällsmåltiden.

Referenser:
Protein source tryptophan versus pharmaceutical grade tryptophan as an efficacious treatment for chronic insomnia. 
Nutritional Neurosciense, April 2005; 8(2): 121-127

Evaluation of L-tryptophan for treatment of insomnia: a review.
 Psychopharmacology (Berl). 1986;89(1):1-7

Om resultatet uteblir: Kombinera med ett B-vitaminkomplex och metyldonator som MSM och SAM-e (om du har underskott på B-vitaminer kommer tryptofan att ombildas till dessa) 


SAM-e och B-vitaminer
SAM eller SAM-e = S-adenosylmet(h)ionin(e) är ett aminosyraliknande ämne som förekommer i kroppen naturligt och som har betydelse för många processer i kroppen. En av dessa är kroppens syntes av det skyddande fettämnet myelin som finns runt nervcellerna. Låga nivåer av SAM förekommer hos patienter med depression och även hos mång med symtom som liknar demens. Ett tillskott av SAM-e visat sig vara effektivt för vissa personer med depression. Kroppens tillverkning av SAM är bl.a beroende av vitamin B12 och folsyra. Enzymstörningar kan minska kroppens produktionen av SAM. I USA är SAM-e använt som tillskott vid en hel del tillstånd men det är en naturlig substans och det gör att det kan vara svårt att engagera ett läkemdelsföretag att lansera det som läkemdedel. Den relativt stora kostnaden för en läkemedelsregistrering får man inte tillbaka när man inte kan patentera medlet. Förhoppningsvis kan man utnyttja det i Sverige som kosttillskott men man ska inte glömma bort att det är många andra kostfaktorer som B-vitaminer och tryptofan som också är viktiga att tillgodose vid depressioner.
Tills vidare kan Du i Sverige bara få det utskrivet som Extemporeeller köpa det som kosttillskott men då utan läkemedelsrabatt. 

Frågor och Svar

Jag undrar om det finns någon forskning eller dyl. om hurvida johannesört påverkar fertilitet eller graviditet?
G A

Svar:  Johannesört är ju allmänt använt och det har säkert används av många tusen gravida utan att man har noterat några kända risker. Allmänt gäller dock för naturläkemedel att de inte är testade och godkända för användning under graviditet i Sverige. 
Det finns också tecken på att Johannesörtpreparaten kan öka nedbrytningen av 
olika hormoner i kroppen och även öka omsättningen av p-piller så att effekten 
kan försvagas.

Mikael Nordfors,  leg. läk och författare till boken Hypericum & depression" + flera artikalar om Johannesört berättar att det fanns för ett år sedan en del djurförsök angående fosterskadande effekter av Johannesört som inte visade på några risker. Det finns heller inga spontana rapporter om fosterskadande effekter på människa trots miljontals behandlingsår. Personligen avråder han ej sina patienter att ta Johannesört under graviditet mot bakgrund av detta. Detta är dock ett beslut som man ska ta i diskussion med sin läkare och hans ställningstagande får inte ses som att han rekommenderar alla att göra det. Den grundläggande rekommendationen att inte egenbehandla med naturmedel vid graviditet måste följas och ev avsteg därifrån ska ordineras av läkare med kunskap angåend naturmedels användning under graviditet. 

Fråga
Jag undrar om du känner till naturmedlet KAVA KAVA? Det skall tydligen vara mycket effektivt vid sömnsvårigheter och starkt rogivande utan att vara vanebildande. För mig verkar det vara en ypperlig ersättning för bezodiazepiner. Men var köper man detta? Hälsokost affären i mitt område säljer inte denna vara. 
Skulle vara mycket tacksam för dina åsikter om Kava. 

Fråga 

Hittade ditt namn på Body stores hemsida. Jag hamnade där medan jag letade efter naturläkemedlet Kava. Jag kunde inte hitta det. Jag lider av panikångest, och vägrar att äta 'syntetisk' medicin. Nu har jag fått höra om denna örtmedicin Kava och att den skulle vara till hjälp i mitt tillstånd.
Har du hört talas om Kava?
Var kan jag få tag idet?

Svar: Det har felaktigt angivits att Kava fanns som naturläkemedel i Sverige. Det tillhör de substander där man har en påverkan på det centrala nervsystemet och dessa medel ska oskadlighetsundersökas innan de får registereras som naturläkemedel. De har inte klarat den säkerhetskontrollen och är således förbjudet i Sverige.

Länkar:
 

deprimerad.net : websida om depressioner med psykiatriker och med stöd av företaget Organon
MEDIVIA Information på svenska om depression. Bl. a. testformulär.
www.nordiclightcare.com  Ljusterapi på arbetsplatsen
Vinterdepression

Nya ”lyckopiller” säljs på nätet (Artikel i Aftonbladet)
Så blir du vårpigg! (Artikel i Expressen)
Naturliga medel för deppiga (Artikel i Aftonbladet)  Ljusterapi i hemmet mm
Johannesört bättre än lyckopillren
 

The Hypericum and depression home page
Information about SAD
SAD: Light & melatonin
S-adenosylmethionine (SAMe)


Tillbaka till Fråga Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren uppdaterad 2006-11-12