KOL, Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom Samlade frågor och svar från Fråga Helhetsdoktorn 

KOL ,  Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom är ett vanligt tillstånd som medför ständiga
andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion. Luftrörsinflammationen medför förtjockade slemhinnor och ökad
slembildning, vilka tillsammans framkallar obstruktion, dvs. förträngning av luftrörens
hålrum och därmed försvårat luftflöde. 

 
Introduktion


Fysikalisk
terapi

Frågor
och svar
 


Länkar
 

 

Introduktion

Sjukdomen är ofta orsakad eller förvärrad av rökning, men kan även orsakas gentiska rubbningar, t.ex. brist på enzymet α1-antitrypsinbrist.

Symtom: Hosta och ökad slembildning är vanligast. Efter en tid blir luftrörsväggarna mindre elastiska och luftvägarna allt trängre och så småningom uppstår vanligtvis dessutom emfysem, det vill säga lungblåsornas väggar kollapsar och syreupptagningsförmågan försämras påtagligt. Senare i sjukdomen uppstår andnöd, och hos en tredjedel slutar lungorna fungera. Hos sjuka med KOL är luftvägsinfektioner vanligt.

Behandling: Rökavvänjning är livsviktigt för personer med KOL. Medicinsk behandling vid KOL liknar den vid astma men inslaget av emfysem gör att behandlingsmöjligheterna skiljer sig. Denna sida ska främst handla om egenvårdsmetoder och kompletterande behandlingar men tänk på att man ska se dessa behandlingar som ett komplement och inte ersättning för de etablerade behandlingsprogram som nu tillämpas i Sverige. De allergiska och inflammatoriska komponenten är  inte lika framträdande vid bronkit jämfört med astma vilket minskar behovet av kortison för inhalation.  En kombinationsbehandling med antikolinergika medel och beta-2-stimulerare är vanlig. Även det slemlösande medlet acetylcystein är ett välanvänt läkemedel vid behandling av KOL.

Fysikalisk terapi
  Vid ansträngd andning och är det vanligt att överbelastning sker i den assisterande andningsmuskulaturen. Den vanliga andningsmuskeln är diafragma men ett flertal andra muskler, skulderbladslyftare och muskler mellan revbenen medverkar också. En metod som tidigare var mera använd inom sjukvården är massagebehandlng av bröstkorg. Denna upplevs postivit av många personer med KOL men metoden har varit svår att tillhandahålla delvis pga personal- och resursbrist inom lungsjukvården. För besvär i skuldrorna hos exempelvis terminalarbetare har en impulsgivande massagekrage blivit uppskattad.
 Kung Fu
         massage för nacken

http://www.ketonic.se/webimages//330_kung_fu.jpg

http://www.ketonic.se/artikel/183/halsa-och-hygien.html

Denna kan vara en bra hjälp vid KOL med ökad slembildning och spänningar i muskulaturen men det finns nu även en större modell som kan vara mera effekt och ge behandling på flera punkter samtidigt.kung fu bild kung
            fu bild
kung fu bild
kung fu bild
Frågor och svar
Rökning och övervikt?
Jag är en 64 årig kvinna som slutade att röka våren 2002. Jag har rökt i snart 43 år. Nu har jag gått upp i vikt  ca 8 kg, nu klarar jag inte detta mer. Hjälp mig, vad kan jag göra. Jag motionerar med cykling och promenader varje dag men inget hjälper. Jag äter inte mer än förut och inget godis. Jag arbetar på ett statligt verk och reser  mycket i mitt arbete.  Börja att röka igen? Jag måste gå
ner i vikt igen.  Är alternativet röka - 10 kg lättare- eller att fortsätta uppåt, då börjar jag röka igen, mot min egen vilja.

Svar:
Det skulle vara värdefullt att ha tillgång till en undersökning som heter Spirometri. Då kan man avgöra hur stor risken är att Du får den svåra lungsjukdomen Emfysem. Denna sjukdomsutveckling kan bromsas upp om man slutar tillföra rök med tjära i lungorna. Ta upp det med Din företagshälsovård.  Undersökningen är enkel och tar egentligen bara 15 minuter.
Alternativt att Du frågar Din Vårdcentralläkare eller motsvarande.

Kosttillskott som skyddar cellerna kan användas även om du slutar med röken. Det påverkar dock inte vikten utan då får man nyttja några av tipsen på sidan:

http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv4.htm

Syntetiska E-vitaminer tillsammans med rent C-vitamin och Betakaroten har visats ge otillräcklig effekt så jag rekommenderar naturligt E-vitamin, multivitamintillskott som även innehåller D-vitamin och fiskfettolja. Inget "mirakelmedel" men har ändå en viss cellskyddande effekt. Akupunktur och öronakupunktur kan ge ett extra stöd:

http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv1.htm

Man kan hoppas att viktuppgången bromsas nu. Vi har ju en "vikttermostat" och fortsätt med kost och motion så kanske vikten bromsas upp. Vad ligger Ditt
BMI på? Se överviktsidan. För kvinnor kan rökning och för låg vikt vara en ökad risk för benskörhet. En övervikt kan vara hälsammare än en undervikt för kvinnor i 60-årsåldern. Andra faktorer att tänka på är hormontillskott.

Jag har en tipssida om kosttillskott till kvinnor på:

http://www.helhetsdoktorn.nu/mamma.htm

Man får göra en avvägning mellan olika metoder och det kan vara svårt att råda bara genom e-brevkontakt.

Du bör diskutera möjliheterna även vid en personlig kontakt med allmänläkare och väga in blodfetter, blodtryck, ämnesomsättningsprov mm så att man kan ge bästa  möjliga råd.
Bertil Dahlgren

Fråga markozon
Jag tror mig lida av mark ozonet i rätt så stor grad. Jag grundar mina misstankar på informatiom som framkommit i tidningar och tv. Symptomen jag har är följande: Andningssvårigheter, tryck vid bröstet och ont i hjärtat, arytmi, total orkeslöshet på gränsen till kollaps. Behandlas med symbikort, betapred, oxis och kestin. Jag skulle vilja veta mer om mark ozon och hur jag kan  fortsätta att löpträna trots dessa svåra symptom.
 

Svar:
Hej, för att veta mera bör man göra en sk. spirometriundersökning.
Gärna även ett allergitest. Det kan behövas en remiss till en lungläkare eller annan specialist. Återkom gärna när diagnosen är säkare för det kan vara andra orsaker till dina besvär än ozonskador. Emfysem, astma, allergi och vissa hjärtsjukdomar som pulmonell hypertoni kan ge samma symtom.
Bertil Dahlgren

Fråga Bronkit
 Jag har de senaste 5 åren haft bronkit varje höst med ökande besvär som asmatisk hosta. Var på vårdcentralen i oktober och fick Cocciliana som hjälpte bra. Därefter Bricanyl som jag upplevde hade liten effekt. Nu är jag sjuk igen och läkaren (alltid en ny) säger att jag har KOL och astma.  Är icke rökare, lever friskt och sunt(sånär som på övervikt), arbetar på daghem bland små barn. Har hälsosamt lågt blodtryck.Är i övergångsåldern och lider av blodbrist så jag äter nu  järntabletter.
 1. Kan man konstatera kol utan röntgen?
 2. Har fått krypningar i hela benen, kan det bero på järntillskott?

Svar:
Hej, man ser bara emfysem i uttalad grad på röntgen. En bättreu ndersökning är spirometri. Är spirometrin inte bra kan man gärna kontrollera med en röntgen. Man kan tänka på att det kan vara en lindrig form av Sarkoidos.  Det kan vara många orsaker till krypningar i benen, se min sida om restless legs.

http://www.helhetsdoktorn.nu/restless.htm

http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv22.htm#Fästingöverförda

Här är ett svar som nyligen var med i Året Runt men som jag
ännu inte har publicerat på webben:

Fråga (Tidigare publicerad i Året Runt nr 7 2003)

Jag är kvinna och lider av sarkoidos och celiaki, glutenkänslighet.
Jag tar 2 doser Pulmicort morgon och kväll och 1 tablett acetylcystein.
Nu skulle jag vilja veta om jag kan ta 5 ml Aloe Juice och 1
kapsel fiskolja om dagen.
"trogen året runt läsare"

Svar:
Sarkoidos är en sjukdom som medför att man får inflammationer i kroppen och i 90% av fallen drabbas lungorna. I Sverige räknar man med att så många som 2000 personer per år drabbas av sjukdomen och får tydliga symtom. Sannolikt är det dock många fler som drabbas av lättare former
men där man inte upptäcker orsaken. Vidare leder den ofta till inflammationer i flera andra inre organ, ögonen och huden. Den drabbade lider ofta av trötthet, feber och ledvärk. I många fall läker den ut efter några år, i vissa fall blir den kronisk. Etersom Du tar medel som kortison för inhalation och slemlösande tabletter så antar jag att dina besvär till stor del sitter i lungorna. Fiskolja kan vara positivt vid inflammationer och även juice från Aloe Vera-växten. De går bra ihop med Dina mediciner. Aktuell forskning har visat att det sannolikt ligger en bakterie bakom som utlösande orsak till sarkoidos. Fästingar kan överföra inte bara borrelia-bakterien utan även små bakterier som kallas ricketsior. Vid sarkoidos har man ofta påträffat denna bakterie. Det finns antibiotika som kan döda bakterien och så småningom finns det möjlighet att man ger antibiotikakurer mot sarkoidos. Kontakta därför Din läkare och be att få testa om möjligt något antibiotikum som skulle kunna hjälpa. Förutom de kosttillskott som Du nämnde kan man använda naturmedel samtidigt som man tar antibiotika. Det finns en nyligen utförd studie på naturmedlet Esberitox där man fick bättre effekt vid bronkit när man gav naturmedlet
tillsammans med antibiotika. I avvaktan på förhoppningsvis bättre läkemedelsbehandling vid sarkoidos kan Du gärna ta dessa medel med kända positiva effekter vid inflammation och infektion.
Bertil Dahlgren
 

Fråga prognos
En väninna till mig har fått lungemfysem.  Hon pratar om att hon förr eller senare  ska dö. Snarare förr än senare. Vad är lungemfysem? Hur fort går det?  Vad kan man göra för att lindra och kanske ”hindra” utvecklingen av
sjukdomen?

Svar
Hej, det är en lungsjukdom där de små lungblåsorna förstörs allt mer. Vanligen orsakad av rökning. Att sluta röka är absolut det viktigaste i
behandlingsväg. Utöver detta brukar jag ge antioxidanter.

http://www.helhetsdoktorn.nu/tipsv21.htm Antioxidantpyramiden

Fråga Membrasin (Tidigare publicerad i Året Runt  2003)

Fråga: Jag fick höra att det skulle vara naturmedel som innehåller omega-7 som skulle hjälpa vid vestibulit, astma+allergi, emfysem, mm.
vad heter detta medel? Jag har lidit av dessa sjukdomar en längre tid. Vårat "samliv" har varit 0 på grund av vestibulit. Det verkar som vanliga läkare inte tror på denna sjukdom riktigt. Jag använder dagligen Clarityn, Symbiocort, acetylcystein, Zon gel mot värk.
Tack i förhand.

Svar
En fettsyra som innehåller en speciell kemiskt struktur vanligen betecknad omega-7 har viktiga funktioner i vår kropp. Fettsyran finns i flera födoämnen, bl.a. avocado och havtorn. För att säkerställa ett tillräckligt högt intag kan man ta ett tillskott. Det finns som kosttillskott med havtornolja i Sverige under namnet Membrasin samt även som hudolja från företaget Weleda. Omega-7 fettsyran förekommer främst i huden
och i slemhinnorna. I kroppen kan den bildas av andra fettsyror, dvs den är inte en fettsyra som måste tillföras med födan, "essentiell fettsyra". Tyvärr minskar mängden Omega-7 i vår kropp med åldern och genom yttre påverkan som stress och kost med dålig näringstäthet. Personer som inte rör sig mycket kan heller inte äta större mängder mat utan att gå upp i vikt. Dessa förhållanden gör att många av oss kan få för låga halter av omega-7 som kan leda till problem i hud och slemhinnor. Vestibulit är ett smärtsamt, irritativt tillstånd i underlivets slemhinnor och medlet har främst fått användning för att förbättra dessa problem. 

Även i luftvägarna finns det slemhinnor men man har inte närmare studerat effekterna på astma och emfysem. Teoretiskt sett bör Du dock även få positiva effekter på sjukdomar även i andningsvägarna. Man kan dock inte räkna med att bota emfysem, där är rökstopp viktigare. Antioxidanter kan bromsa upp en försämring och havtornsolja är rik på antioxidanter. Dina astmamediciner kan kombineras med Membrasin utan problem. I vissa fall måste man ligga kvar på den högre doseringen 4 kapslar per dag även om de flesta kan gå ner till underhållsdosen 2 kapslar per dag efter några veckor.
Bertil Dahlgren
   
Fråga Bot vid emfysem?
 Jag undrar om det finns möjlighet att bota lungemfysem?
 
Svar:
Hej, någon radikal bot finns oftast inte men man kan operera för att  öka lungfunktionen och skydda den del som är kvar. Det finns många  olika former av emfysem så återkom gärna med ålder och diagnos så ska jag tipsa mera.
 

Fråga Ärftlig form

Jag är en medelålders man som har emfysem med okänd orsak. Det är ärftligt.  Jag har torra slemhinnor. Ingen saliv har kunnat uppmätas. Där för har jag problem med tänderna.Mitt lungslem är segt och jag får ta antibiotika för ofta. Slemhinnor i öronen är "konstiga" enligt kirurgen som opererat mina öron flera gånger. Dom växer ihop i mellanörat. Men det passar av olika anledningar inte med Sjögrens syndrom eller Cystisk Fibros enligt läkarna. Jag tror ibland att om man bara fick igång mina slemhinnor så skulle lungproblemen försvinna.  Har du några tips?

Svar
Hej, vid många andra orsaker till torra slemhinnor kan man få hjälp med jättenattljusolja, havtornsolja mm. Se mera på sidan om "Fett". Det finns många exempel på att man har fått effekt på ärftliga sjukdomar med kosten. Ett exempel är Lorenzo´s olja.Således detektivarbete och inget som man löser snabbt via ett brev. Ta upp detta med Din läkare så ska jag i alla fall tipsa vidare om Du önskar. Dock bör man ha med ett läkarutlåtande bakom den tänkta störningen i omsättningen om möjligt. Se även mera under tipssidan om Sjögrens. Nässköljning, t.ex. med Krutiskanna är ofta värdefullt vid problem med torra slemhinnor.
Bertil Dahlgren
 
 


 

hem
Tillbaka till Helhetsdoktorn


Bertil Dahlgren, uppdaterad 2012-02-29