Rysk Rot
 
 
Rysk Rot Introduktion
 

Frågor
och svar

Länkar
 

 

Introduktion
Rysk rot
(Eleutherococcus senticosus -Siberian Ginseng;) 

De flesta av de ca 20 aktiva föreningarna som E. senticosus innehåller finns i rötterna. Många av föreningarna finns även i andra delar av växten men i mycket lägre koncentrationer, tex. innehåller rötterna 0,8% eteriska oljor, bladen bara 0.31% och stammen 0.26%. (Duke 2000) Föreningarna kan delas in i olika grupper:

1)Lignaner
*(+)Syringaresinol-4-4’-O-?-D-diglykosid eller eleutherosid E (Fig.1) som den också kallas är en av de två substanserna (den andra är eleutherosid B) som har störst farmakologisk betydelse. Det är antagligen eleutherosid E som ökar den fysiska orken och minskar stressen. Figur 1. Eleutherosid E *Syringaresinol
*Sesamin som sägs kunna: minska mängden LDL (det dåliga kolesterolet); hämma viss typ av cancer; öka immunglobulin G nivåerna och minska förstorad lever orsakat av stort alkoholintag. (Bruneton, 1999; Duke 2000; Kimura et al., 2004; Davydov et al., 2000). 
2) De triterpenoidala Saponinerna
*Daucosterol sitosterol och dess glykosid har anticancereffekt, minskar LDL, är
antiinflammatorisk, har antipyretiskeffekt och påverkar insulinnivåerna.
*Hederasaponin B (Bruneton, 1999; Duke 2000; Kimura et al., 2004; Davydov et al., 2000). 
3) Fenylpropanföreningar 
(varav de flesta är glykosylerade) *Syringin som kallas även eleutherosid B (Fig.2) är också en lignan har bl.a. antioxidantiska egenskaper, hämmar kväveoxid och
immunstimulerande aktivitet 
4) Kumariner
*Isofraxidin som har anticancereffekt och kolinergaktivitet. Isofraxidin-7-O-glykosid och dess aglykon. Dessutom finns det ett antal andra ämnen så som vaxer, eteriska oljor, oleanolsyra, steriner, olika sackarider och vitaminer (vitamin E) så väl som förstadiet till dessa (?- karoten) till dessa. (Bruneton, 1999; Duke 2000; Deyama et al., 2001; Kimura et al., 2004; Davydov et al., 2000). Farmakologi och Klinisk erfarenhet Det är framförallt liganerna och iridoidglykosiderna som har farmakologisk aktivitet (Deyama et al., 2001). För att drogen ska vara effektiv måste innehållet av eleutherosid B och E vara 0.08% av roten (European Pharmacopeia 2005). Eleutherosid E tros också ligga bakom den fysiska orken, minskningen av NKcellernas aktivitet och hämningen av corticosteroidnivåerna (som ökar vid stress) hos möss som blev tvingad att simma. Däremot har eleutherosid B vad man vet någon av ovanstående effekterna (Kimura et al., 2004). Det har gjorts ett antal studier på E. senticosus effekter på både människor och djur (fram för allt råttor och möss), sedan växten började användas på allvar. Vanligast är att försöksobjekten utsätts för olika typer av psykisk- och/eller fysiskstress, så som att springa långa sträckor, utsättas för höga ljud etc. Hos människor har det visat sig att vid intag av E. senticosus ökade effektiviteten vid fysiskaktivitet. (Davydov et al., 2000). Genom att jämföra E. senticosus extrakt med placebo, har man kommit fram till att E. senticosus sänker hjärtfrekvensen hos personer som utsätts för en viss typ av psykiskstress. Även det systoliska blodtrycket minskade hos kvinnorna, dessutom visade det sig att E. senticosus har en bättre effekt på kvinnor än på män (Facchinetti et al., 2002). Det har även gjorts kliniska tester på hur E. senticosus påverkar cytokrom P450 enzymerna i levern. I en kliniskstudie gav man en normal dos (1*485mg, 2 gånger per dag) av en blandning med två aktivaste substanserna (eleutherosid B och E) ,för att se hur enzymerna CYP2D6, CYP3A4 och deras respektive isoformer påverkades.Sedan mättes urin- och plasmakoncentrationerna vid olika tidpunkter efter intag av dextrometorfan respektive alprozalam (som användes som markörer). Det visade sig att det inte var någon större skillnad i varken koncentration eller sönderfall av markörerna, före och efter administrering av E. senticosus extrakt. Vilket pekar på att E. senticosus inte hämmar eller inducerar CYP2D6 och CYP3A4. Däremot har man inte testat enzymerna 1A2, 2C9 och2C19 som också är viktiga för läkemedelsmetabolism (Donovan et al., 2003).
Biverkningar och toxikologi Det finns inga kända biverkningar när man tar en normal dos (Hälsokostrådets Förlag 1998) men studier har visat att det finns åtminstone två sorters läkemedel som interagerar med E. senticosus. En av dem är digitalis, där det i ett fall har rapporterats att nivåerna av digoxin i plasma ökade 5 Eftersom E. senticosus inte är en giftig växt och koncentrationerna av de aktiva substanserna är låga, är risken för förgiftning är nästan obefintlig om man inte överkonsumerar växten under mycket lång tid.(Davydov et al., 2000; Duke 2000) Det rekommenderas att man inte tar E. senticosus-tabletter mer än 25-30 dagar i streck, innan man gör uppehåll (helst 10-15 dagar) (Hälsokostrådets Förlag 1998). Medicinsk användning E. senticosus klassas idag som ett kosttillskott och är en av de tio mest populära i USA (Donovan et al., 2003). I Sverige är användningsområdet för E. senticosus: ”Allmänt stärkande vid tillfällen när kosten är bristfällig eller otillräcklig; tillfällig lättare trötthet”. För bästa effekt ska E. senticosus intas ca 30 minuter innan man äter (Hälsokostrådets Förlag 1998). 
Referenser
1. Davydov, M.,Krikorian, A.D. Eleutherococcus senticosus (Rupr. & Maxim.) Maxim.(Araliaceae) as an adaptogen: a closer look. J Ethnopharmacol. 2000 Oct;72(3):345-93.
2. Burneton, J. Translated by Hatton, C.K. Pharmacognosy- Phytochemistry
Medicinal Plants.2nd ed. Intercept, Paris: Techniqne & Documentation. 1999; pp.
709-710.
3. Duke, J.A. Handbook of medicinal herbs. CRC Press, Inc: Boca Raton, Florida 2000; pp. 174-175.
4. Kimura,Y., Sumiyoshi, M. Effects of various Eleutherococcus senticosus
cortex on swimming time, natural killer activity and corticosterone level in forced
swimming stressed mice. J Ethnopharmacol. 2004 Dec;95(2-3):447-53.
5.European pharmacopeia,5th:ed. Aubin Ligugé, France. 2004; pp1497-1499
6. Donovan, J.L., DeVane, C.L., Chavin, K.D., Taylor, R.M., Markowitz,J.S. Siberian Ginseng (Eleutheroccus senticosus) Effects on CYP2D6 and CYP3A4 Activity in Normal Volunteers. Drug Metab Dispos. Vol. 31, Issue 5, 519-522, May 2003
7. Smolinske, S.C. Herbal Product Contamination and Toxicity. Journal of Pharmacy Practice, Vol. 18, No. 3, 188-208 (2005)
8. Deyama,T., Nishibe,S., Nakazawa,Y. Constituents and pharmacological effects of Eucommia and Siberian ginseng. Acta Pharmacol Sin. 2001 Dec;22(12):1057-70.
9. Facchinetti, F., Neri, I., Tarabusi., M. Eleutherococcus senticosus reduces
cardiovascular stress response in healthy subjects: a randomized, placebo-
controlled trial. Stress and Health 18: 11-17 (2002)
10. Hälsokostrådets Förlag. Naturläkemedel och Naturmedel. Skogs Grafiska AB, Malmö. 1998; p.132

 Sammanställning av aktuella forskningsrapporter


Frågor och svar

Uppiggande och stärkande medel även för de
som har benskörhet?
Kan jag använda något stärkande och uppiggande hälsokostmedel eller kostillskott tillsammans med Plavix, Cardizem, Lanacrist, Evista och
Lasix ibland förutom Kalcium-D3? Har nära ett år haft Fosamax men måste sluta nyligen p.g.a klåda och utslag. Kan jag prova med Yerbathé som utrensande? "Marja 85 år"

Svar: 
Plavix är ett modernt, tämligen milt blodförtunnande läkemedel som går bra att kombinera med naturläkemedel. Man ska dock tänka på att den blodförtunnande effekten kan förstärkas något om man tar naturläkemedel med ginkgo biloba, kinesiskt tempelträd. Ginkgo har en visad positiv effekt på hjärnans cirkulation och Du bör kunna prova medlet om Du stämmer av med Din läkare om att Du inte hör till den lilla skara patienter där en ökad blodförtunnande effekt kan innebära en risk.  Är Din läkare tveksam kan Du prova de övriga adaptogenerna som ginseng, rosenrot, rysk rot och chisandra. De sistnämnda påverkar inte cirkulationen på  något sätt som kan vara negativt, ej heller är de blodtryckshöjande, en annars vanlig missuppfattning bland många terapeuter.
Du har ju för övrigt en hjärtmedicinering och frågan kan säkert komma upp.  Lasix är vätskedrivande och ibland kan man då  få brist på magnesium som biverkan. Trötthet kan  vara ett symtom på magnesiumbrist. Du kan även diskutera ett
tillskott med Din läkare. Det finns som kosttillskott, med eller utan tillsats av mineralet bor men även som läkemedel som Din läkare kan skriva ut. Evista är ett hormonmedel som stärker skelettet och minskar risken för osteoporos. En biverkan kan vara ökad risk för blodpropp så ett tillskott med ginkgo kan även här
vara till fördel. I stället för det skelettuppbyggande medlet Fosamax kan Du ta kosttillskott med soja och rödklöver. Det finns att köpa som stärkande medel för skelettet. Yerba te går även att kombinera med vanliga läkemedel. 

Bertil DahlgrenFiskolja vid depression?
Jag tar Trombyl som blodförtunnande läkemedel tillsammans med blodtrycksänkande och blodfettsänkande medel. Min hustru dog förra året och jag bypassopererades i samma veva. Jag kom ner i en jobbig depression och har använt Zoloft och känner mig nu betydligt bättre.
Jag läste i Året Runt om en kvinna som använde Eye-q och blev betydligt bättre. Kan jag använda Eye-q och minska på Zoloften? Jag har också besvär med yrsel och balans.  Finns det något hälsopreparat som jag kan inta tillsammans med ovanstående mediciner? Jag behöver
något uppiggande och undrar om jag kan inta Chi San?
"Prenumerant i  50 år"

Svar:
Eye-q är ett kosttillskott som är rikt på fettsyror som är viktiga byggstenar i vår hjärna. Ett tillskott på dessa fettsyror har visats ha en positiv effekt på många sjukdomstillstånd i hjärnan, t.ex. dyslexi (lässvårigheter, ”ordblindhet”) depressioner och ångest. Trombyl har en mild blodförtunnande effekt pga. sitt innehåll av acetylsalicylsyra. Eye-q och flera andra tillskott med essentiella fettsyror har även de en milt blodförtunnande  effekt. Tillsammans kan det bli en förstärkt effekt. Eftersom Trombyl är ett tämligen milt medel så får man i många fall inte ett fullgott skydd med medlet och det kan då vara en fördel även ur blodets synvinkel att Du tar ett tillskott med eye-q. Informera Din läkare om att Du tar medlet för i vissa, mindre vanliga fall kan det vara förhållanden som gör att man inte önskar denna extra blodförtunnande effekt.  Om Du senare kan minska på Zoloft får avgöras enligt de kriterier som man brukar använda och i diskussion med den ansvarige läkaren. Om man fortsätter med Zoloft en tid när depressionen har läkt ut så minskar man även risken för återfall.  Chi San innehåller en blandning av 3 uppiggande  läkeväxter, rosenrot, rysk rot och schisandra. 
Dessa brukar ibland benämnas adaptogener. De går bra att kombinera med alla former av blodtrycksmedicin. Man har tidigare antagit att adaptogener inte skulle gå bra tillsamman med blodtrycksmediciner men det visade sig vara ett felaktigt antagande.
Bertil DahlgrenUppiggande medel vid sköldkörtelproblem?
Varför kan man inte äta uppiggande medel om man har sköldkörtelproblem? Jag äter Levaxin och  förmodar att jag ingår i denna grupp. "Laila"

Svar: 
Sköldkörteln producerar flera hormoner som har betydelse för ämnesomsättningen och en rubbning i dess funktion ger ofta trötthetstillstånd. Både över- och underfunktion kan ge ökad trötthet. En vanlig medicin är Levaxin som innehåller syntetiskt sköldkörtelhormon. Sköldkörtelhormonet innehåller jod och en jodbrist kan bidra till en underfunktion och ibland även en förstoring av sköldkörteln, (struma), när den försöker kompensera jodbrist genom att arbeta hårdare. Det ska inte vara något direkt förbud att ta uppiggande medel, vitaminer, mineraler, fettsyratillskott och adaptogener såsom ginseng, rosenrot och rysk rot. När man behandlar en sköldkörtelstörning ger blodprover, bl.a.  TSH en möjlighet att följa terapin. En viktig uppgift är dock att läkaren frågar hur det är med Din energi och pigghet. Dessa uppgifer är också av betydelse för medicineringen för proverna kan inte ge en 100%-ig vägledning beträffande den
Levaxindos som Du behöver. Ett uppiggande medel kan kanske göra så att
Du blir piggare är normalt och då kanske man inte upptäcker en bristfällig dosering. En annan aspekt är att vissa kosttillskott innehåller algpreparat och musselskalprodukter som kan vara mycket jodrika. Detta kan också påverkan sköldkörtelns funktion och försvåra bedömningen av behandlingen. Levaxinets upptag i tarmen kan hämmas av mineralsalter som ges samtidigt. Det gäller t.ex. järn, kalk, zink, magnesium, koppar, mangan och flera andra metaller. Dock inte natrium, litium och kalium. Flera uppiggande medel innehåller en kombination
mellan ginseng och mineraler.  Du bör därför låta det gå minst 2 timmar mellan intag av ett sådant uppiggande kosttillskott och Levaxin. Bertil DahlgrenFråga:

Jag är en man på 71 år som har en fråga angående Chi San och Rosenrot.  Jag äter Fem Mono, Isoptin Retard och Trombyl. Eftersom jag har kärlkramp måste jag ibland lägga Nitromex under tungan.  Kan jag använda Chi San eller Rosenrot tillsammans med dessa preparat?
Tacksam för svar. 
Undrande värmlänning.

Rosenrot och Chi San (kombinationen rosenrot+schisandra+rysk rot)
hör till de naturmedel som förutom ginseng brukar räknas till adaptogenerna.  De hjälper kroppen att klara av stressreaktioner på ett bättre sätt. För mycket stress kan vara blodtryckshöjande och de medel Du nämner kan således hjälpa till att normalisera blodtrycket. Man har tidigare misstänkt att ginseng kunde orsaka högt blodtryck hos känsliga individer, ett antagande som dessbättre visat sig ogrundat. Beträffande ginseng finns det nu bra dokumentation beträffande riskerna. De andra adaptogenerna är inte lika väl studerade i Sverige eftersom de inte är naturläkemedelsregistrerade men de har nu fått en vid användning och jag känner inte till något fall där någon har drabbats med problem med blodtrycket. För Dig torde således fördelarna överväga med att ta medlen.Du har även
kärlvidgande medel och det förekommer uppgifter om att rysk rot skulle verkar kärlsammandragande men det är obekräftade uppgifter. Tvärtom finns det många studier som visar på positiv effekt på hjärtmuskelns arbete även om de flesta har
utförts vid ryska forskningsinstitut. Trombyl som Du tar är milt blodförtunnande och det är bara med de kraftigare medlen som Waran som man ska vara försiktig och göra en extra kontroll om man börjar med adaptogener. Dina kärlkrampsmediciner går också bra att kombinera med adaptogenerna.
Bertil DahlgrenFråga:
Jag använder Tenormin mot högt blodtryck och ibland Primodium mot orolig tarm. Tidigare har jag haft njursten. Nu har börjat använda Chi San och tycker att  jag känner mej mycket piggare. Kan jag utan fara kombinera dessa olika preparat? Jag undrar också om OxyTarm och Mucosa kan användas i kombination med de ovan nämnda preparaten?
”orolig mage”

Svar:
Jag antar att att Du har haft problem med trötthet eftersom Du har provat Chi San som är ett naturmedel med uppiggande effekt. Trötthet kan även bero på att Du har fått för hög dos av Tenormin så ta för säkerhets skull upp även det vid nästa kontroll. Chi San innehåller en kombination av 3 uppiggande läkeväxter, rosenrot, rysk rot och schisandra. Dessa brukar ibland benämnas adaptogener. De går bra att kombinera med alla former av blodtrycksmedicin. Man har tidigare antagit att adaptogener, t.ex.ginseng inte skulle gå bra tillsamman med blodtrycksmediciner
men det visade sig vara ett felaktigt antagande. Oxytarm är ett nytt tarmreningspreparat. Det innehåller ämnen som frigör vätesuperoxid, ett medel som verkar milt antiseptiskt. Det torde vara ofarligt i lägre koncentrationer. Det finns inte heller där skäl att misstänka att det skulle påverka blodtrycket eller Dina mediciner men tyvärr saknas större erfarenhet med medlet. Mucosa innehåller förutom örter och matsmältningsbefrämjande enzymer även glutaminsyra. Denna syras salter kallas glutamat och är även utnyttjat som smakförhöjare och livsmedelstillsats. Detta ämne kan påverka blodtrycket och även ge upphov till sk kinesmatsyndrom för känsliga individer. Jag vill därför inte
rekommendera det till de som har problem med blodtrycket. Trötthet och huvudvärk är biverkningar som har satts i samband med glutamat. För säkerhets skull tycker jag att Du först kan prova några av de mera traditionella tarmreningsmedlen med probiotiska bakterier, oligosackarider och fibrer. Skulle Du inte få tillräcklig hjälp med matsmältningen skulle Du kunna gå vidare och prova dessa nyare medel. Gärna då för säkerhets skull med en extra blodtrycksmätning. Behandling med Primodium lindrar symptom men botar inte orsaken. Det är ett antidiarré-medel som bör gå bra att kombinera med dina läkemedel och naturmedel. 
Bertil DahlgrenFråga:
Hur botas panikångest?
Förutom kognitiv beteendebehandling och vanlig psykologhjälp finns det - enligt vad jag har hört- även naturmedel som kan bota eller lindra ångestanfallen. Jag önskar, att Du kommenterar detta och även ger förslag på receptfria naturmedel, som inte ger några biverkningar
BF

Svar:
Det är nog inte så vanligt att man kan bota en panikångest bara med naturmedel eller naturläkemedel. Den gängse behandlingen är en kombination av kognitiv beteendeterapi med vanliga läkemedel. Dessa medel är oftast av samma slag som man använder vid depressionsbehandling. Vanligen använder man då även något högre doser än vid en depression. Även för naturmedel gäller regeln att verkan oftast ger biverkan, även om biverkningarna oftast är milda. 
Johannesörtmedel kan ge en lugnande och stämningshöjande effekt som kan vara värdefull som kompletterande behandling vid en psykoterapi när man har lättare ångestanfall. En viktig princip är att man kan ge kosttillskott som tillägg till
en vanlig behandling. Dessa tillskott med essentiella fettsyror och B-vitaminer återställer då vanligen en brist och de har då heller inga egentliga biverkningar.
En tredje princip är att man kan ge adaptogener, dvs. örtmedel som ökar kroppens motståndskraft mot stressreaktioner. De som mest används är Ginseng, Rosenrot, Rysk Rot och Schisandra.De har ingen egentlig panikdämpande effekt men motverkar stressreaktioner. Panikreaktionerna uppkommer ibland när uppdämda stressreaktioner "rinner över" och på så sätt kan de vara värdefulla. Vanlig kaffe och te innehåller koffein som är känt för att lätt utlösa ångest och panikkänslor hos den känslige, speciellt vid högre konsumtion. Byt ut en del av kaffet och vanligt te mot lugnande naturmedelsté med humle och valeriana. Då minskar också kroppens förluster av magnesium, ett mineral som är viktigt för avspänning och som man dessutom kan ta som mineraltillskott vid ångesttillstånd. Kaffe driver annars ofta ut mineraler som det värdefulla magnesiet ur kroppen. 
Bertil Dahlgren
 Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2008-06-24