Förkylningstips, tips nr 46 från Helhetsdoktorn.
Echinacea

Pagodträd

Murgröna

C-vitamin

Zink

Lactobaciller

Länkar
 

 


Vinter och rusk gör att vi gärna vistas mera inomhus men det ger förkylningsvirus en chans att förökas fortare. Sunda vanor och chans att vila ut ger kroppen en grund för ett gott infektionsförsvar men vi kan hjälpa kroppen på traven med en del naturmedel och kosttillskott.


Echinacea 
Echinacea är känd för att stimulera infektionsförsvaret. Örten har en virushämmande effekt och stimulerar aktiviteten hos de vita blodkropparna. Echinaforce och Echinagard är ett par av de vanliga extrakten.

Jag rekommenderar gärna att man använder Echinaforce som är ett traditionellt växtbaserat läkemedel där man har en mycket lång erfarenhet.

Man kan skriva ut antibiotika på recept men man  tänker inte alltid på att det kan vara fördelar att även rekommendera echinacea. För att underlätta för kollegor så finns det en nyuppdaterad ordinationsmall. Det har varit svårt att få in läkemedlen i de nyare journalsystemen så i praktiken rekommenderar jag att man skriver ett s.k. fritextrecept. Syftet är att det ska förenkla och göra snabba på receptskrivandet. De viktigaste punkterna hittar man i mallen. Senare kan man läsa bipacksedeln och fördjupa sig.

Länk: https://www.helhetsdoktorn.se/echinaforce.htm 
C-vitamin 
Vitaminet hindrar inte förkylning men studier visar att förkylningen blir lindrigare. En lämplig förebyggande dos är 500-1000 mg/dag och vid utbruten förkylning kan man ta 1000-5000 mg samt inta tillräckligt med vätska. 
Zink 
Zink är ett grundämne och mineral som många personer i Sverige får för små mängder av. Ett kosttillskott har också visats förkorta tiden för en vanlig förkylning. Finns i fullkornsprodukter men för den som inte äter så stora mängder kan det vara värt att ta ett kosttillskott från apotek eller hälsokostbutiken.

UF RESEARCH SHOWS ZINC TRIGGERS BODY'S DEFENSES
Det finns många tips att prova vid en infektionskänslighet. Se under även Naturläkemedel och Lista. Nyligen har man visat en effekt av E-vitamin på immunförsvarets antikroppar och det finns underlag för att i alla fall äldre personer har nytta av E-vitamintillskott. Se referens under Antioxidantpyramiden


Kosttillskott med kombination  REGISTRERAT NATURMEDEL

Dinamint C är ett registrerat naturmedel för behandling av lindriga förkylningssymptom, tillfällig heshet och halsont. Tabletterna som har en mycket god citron/limesmak innehåller extrakt av ECHINACEA, ZINK, MENTOL och C-vitamin

Receptmall


Carmolis
Ursprunget till Carmolis är ett gammalt recept som Karmolitermunkarna i Paris nedtecknade år 1611. Det är tillverkat av aromatiskt doftande och läkande örter, som har ett gemensamt:
de innehåller alla välluktande och verkningsfulla flyktiga oljor.
10-20 droppar Carmolis på en sockerbit eller hett örtté eller vatten upp till fem gånger dagligen.

Vid inandning 10-20 droppar Carmolis i hett vatten. Inandas ångorna under en handduk.
Gurgla morgon och kväll med 10-20 droppar Carmolis

Sinova
Sinova har varit en framgångsrik hjälp mot jobbiga förkylningar och bihålor runt om i Europa i flera decennier. Bara i               Tyskland säljs sju miljoner förpackningar varje år. Men i Sverige är det en unik nyhet. Börja använd Sinova så fort du
besväras av förkylning i näsa och bihålor och fortsätt tills symtomen är borta. Produktfakta

Pagodträd.

Colizin innehåller zink och flavonoider, skyddsämnen som finns i alla växter. Flavonoiderna utvinns ur asiatiska växter, bland annat bladen till ett japanskt pagodträd. De har tidigare använts mot åderbråck, men inte mot förkylning. En ny studie har dock utförts som visar att extraktet kan ha effekt. 
Preparatet kan även lindra symtomen vid influensa och det kan mycket väl kombineras med  medicin som finns mot influensa, exempelvis Tamiflu och Virofral. 

Till skillnad från echinacea verkar inte Colizin genom att stärka immunförsvaret utan medlet dämpar  den överreaktion hos immunförsvaret som vi har vid förkylning. När vi blir förkylda ökar mängden av en del av immunförsvarets celler som kallas neutrofila granulocyter. När de kämpar mot virus får vi symtom som halsont, snuva, trötthet och svullna slemhinnor. Provrörsförsök visar att flavonoiderna i Colizin ger en kraftig dämpning av de neutrofila granulocyterna.
Dessutom tycks det också kunna lindra de vätskeansamlingar, ödem, i halsens slemhinnor som är första symtomet vid förkylning. Så verkar det i alla fall i benen när man tar det mot åderbråck. Vissa känner en minskning av halsont redan efter 20 minuter. Det talar för att Colizin även har en lokal effekt i munhålan, som delvis skulle kunna bero på att ödemen dämpas. 

Tanken är att man börjar ta Colizin så fort man blivit förkyld och fortsätter att ta det så länge man har symtom och någon förebyggande effekt kan man inte räkna med.
Receptmall Colizin


Murgröna
Murgröna används i naturläkemedel och kosttillskott
Se mera på sidan om murgröna (utkast)Lactobaciller
Det är viktigt att stärka kroppens eget försvar mot virus och bakterier. Kroppens första försvarslinje mot infektioner är vår normala bakterieflora i alla slemhinnor där nyttiga mjölksyrabildande bakterier ingår som en viktig komponent. Flera studier har visat förebyggande effekt mot olika typer av infektioner när man tillfört dessa mjölksyrabakterier, som finns i exempelvis surkål och vissa hälsofilprodukter. Men tyvärr blir det allt svårare att köpa opastöriserad surkål i hälsokostbutikerna. Förkylningssymtom orsakas oftast av virus. Men slemhinnornas motståndskraft mot virus stärks även den när man återställer den normala
bakteriefloran. Nu tycker ju inte alla om surkål, men då finns surmjölksprodukterna med tillsats av de nyttiga bakterierna som ett alternativ.
LACTOBACILLUS GG MINSKAR INFEKTIONER BLAND BARN PÅ DAGHEM
British Medical Journal (BMJ) publicerar lördagen den 2 juni 2001 en undersökning som gjorts på daghem i Helsingfors. I undersökningen konstaterar man att barn som getts Lactobacillus GG-bakterien insjuknade mer sällan i infektioner i andningsvägarna som diagnostiserats av läkare och fick färre antibiotikakurer än barn i placebogruppen. De hade även färre frånvarodagar på grund av sjukdom. 

Syra själv och köp till hem, dagis, skola mm. Eller varför inte till lunchrummet på jobbet:


ALFs DREJ & DESIGN: Alfa-streptokockernas betydelse på tonsillerna

Genom att ge sprej med alfastreptokocker i näsa och svalg kunde man visa att de skyddade mot de sjukdomsframkallladen beta-streptokockerna. Det finns en studie som visar att för vissa grupper kan C-vitaminet vara även förebyggande mot förkylning:

Harri Hemilä, "Vitamin C intake and susceptibility to the common cold". Department of Public Health, University of Helsinki, Finland. Br J Nutr, 1997 Jan, 77:1, 59-72
Frågan huruvida vitamin C kan hindra förkylning har varit kontroversiell i många år. Åtskilliga kontrollerade studier har utförts i syfte att avgöra denna fråga. De flesta av dessa studier har visat att vitaminet kan minska duration och allvarlighetsgrad hos förkylningen. Det finns tidigare en del studier som har visat att vitaminet kan förebygga förkylning hos människor som befinner sig under akut fysisk stress såsom maratonlöpare och soldater som undergår hård träning. Den ovan nämnda studien visar att det kan finnas ytterligare en grupp som kan ha nytta av vitaminet för att erhålla en förebyggande effekt på förkylningar - människor som har ett lågt intag av vitaminet från kosten.

Gruppen som studerades var Brittiska pojkar och män som är kända för att ha ett lågt intag av C-vitamin. Tillskott visade sig ge ett förebyggande skydd med hög signifikans. Detta fynd indikerar att vitamintillskottet kan reducera risken hos vissa människor genom att korrigera en subklinisk (subklinisk = som inte ger symtom i vanliga fall) brist men inte genom en farmakologisk effekt.

Resultatet av den här analysen indikerar att C-vitaminet kan ha mera värde som ett medel att förebygga förkylning än vad som tidigare har ansetts. De stöder också slutsatsen att vitamin C har dosberoende effekter på hälsan även i frånvaro av kliniska tecken på brister och att frånvaron av typiska bristsymtom inte ska tas som kriterium för att C-vitamintillförseln är tillräcklig.


Kommentar ur: Antioxidant Vitamins Newsletter, 2nd Quarter 1997, F Hoffman-La Roche Ltd. 

Egen kommentar: På en direkt fråga brukar jag ofta få svaret att dagsbehovet av C-vitamin är 60 mg. Man ska alltid ifrågasätta fakta och denna siffra går tillbaka till forskning i USA på 50-talet som visade att soldaterna under koreakrigets dagar behövde ca 30 mg för att inte får symtom på skörbjugg. Sedan fördubblade man den siffran för att få en säkerhetsmarginal. Vitaminet har sannolikt fler effekter än att bara förhindra skörbjugg och vi bör inta frukt och grönsaker i större mängder. Människan kan inte tillverka eget C-vitamin liksom vissa apor och marsvin som i sin naturliga miljö har ett högt intag av vitaminet. Ett argument för att det inte behövs mera är att vi kissar ut överskottet. Dock ökar absorptionen upp till 250 mg nivån och detta är sannolikt en bättre minimigräns för intag av vitaminet. Det kan vara svårt att få tag i stora mängder frukt och grönt varje dag under hösten/vintern i Sverige och då kan det vara en billig försäkring mot onödiga förkylningar att inta en förebyggande dos som kosttillskott. Nu har det också visats vetenskapligt.
Bertil Dahlgren, Tallmogården, 971106.I boken "De tio bästa sätten att stärka ditt immunförsvar" tar författarna Elinor Levy och Tom Monte upp metoder som till stor del tillämpas vid hälsohem. Boken finns i svensk översättning på Forum förlag och via Amazon.com kan man läsa recensioner på hemsidan. Punkter som författarna tar upp är bl. a.
 
  • Antioxidanter
  • Mineraler
  • En kost med lågt fettinnehåll
  • Läkeörter, kryddor och cancerbekämpande ämnen
  • Lagom och regelbunden motion
  • Stressminskning
  • Övertygelse och livsinställningar
  • Intimitet och goda relationer
  • Undvikande av skadliga ämnen
  • Balans i levnadssättet