Råmjölk, colostrum 
Frågor
och svar

Länkar
 

 

Colostrum är den första mjölken som alla nyfödda däggdjur  naturligt får och den är rik på bakteriebindande immunnglobuliner, antibiotiskt verkande äggviteämnen och tillväxtfaktorer. Nyligen genomförda studier på mjölken visar vetenskapligt att mjölken eller renade delämnen i den kan vara verkningsfulla vid behandling av flera tillstånd som magbesvär: inflammatorisk tarmsjukdom, sår och skador från NSAID (inflammationsdämpande medel som Voltaren, Naproxen m.fl)y, och vid cytostatika, cellgiftorsakad, inflammation i tarmens slemhinna. 

Se mer för en översiktsartikel i den amerikanska tidningen för klinisk näringslära:

American Journal of Clinical Nutrition, Vol. 72, No. 1, 5-14, July 2000
© 2000 American Society for Clinical Nutrition
 

 Jag har gått igenom 12 ytterligare studier för att försöka få ett grepp om hur colostrum skulle kunna nyttjas som allmänt stärkande livsmedel men också som adjuvans vid behandling av olika sjukdomar. 

  När man ska värdera befintliga studier om läkemedel, naturläkemedel,   naturmedel, kosttillskott samt ”functional foods” bör man beakta medlets  status som patenterbart eller ej. Råmjölken är naturligtvis något som har existerat sedan urminnes tider och det rör sig inte om någon ny kemisk  substans som man kan patentera och på så sätt få ensamrätt till. Det finns då heller inte ekonomiskt underlag till att göra en ”stor dubbelblind multicenterstudie med hundratals studerade fall”. I stället kan man titta även på den traditionella användningen både ur effektivitets och  säkerhetsaspekter kompletterat med de mindre studier som har utförts. 
  En  genomgång av studierna visar att de biologiskt verksamma substanserna,  huvudsakligen i form av antikroppar, kan passera genom munnen och bibehålla  en stor del av den biologiska aktiviteten i människans mag-tarmkanal. Flera effekter på hälsotillstånd har noterats och som läkare även med
kemistverksamhet som grund ser jag att det skulle vara värdefullt om man fick tillgång även till en produktion av råmjölk producerad med kontrollerade metoder från svenska kor. Råmjölk har utnyttjats sedan urminnes tider och man har inte noterat några negativa hälsoeffekter eller kända risker. Det är svårt att hitta större studier som ”bevisar” de effekter som noterades i de ovan refererade pilotstudierna men detta förhållande beror sannolikt på att råmjölken är en naturprodukt med de kända svårigheter som man då har när det gäller att kunna finansiera stora, kostsamma studier. Råmjölken kan nyttjas som livsmedel och då för medicinska ändamål . 

I samband med utbrott av magsjuka ger colostrum en bra möjlighet till extra skydd: Läs mera

 Rekommendation att använda råmjölk ffa till individer med försämrat eget immunförsvar: colostrumvidmagsjd.htm

Studier, långtids, på idrottsmän:
I en studie redovisad i tidskriften J Appl Physiol. 2002 Aug;93(2):732-9. av författarna Mero A, Kahkonen J, Nykanen T, Parviainen T, Jokinen I, Takala T, Nikula T, Rasi S, Leppaluoto J.
         Department of Biology of Physical Activity, 40351 Jyvaskyla, Finland. mero@maila.jyu.fi
IGF-I, IgA, and IgG responses to bovine colostrum supplementation during training.
studerades effekten av bovint colostrum (Dynamic colostrum) 
tillskott på blod och salivinnehåll av tillväxtfaktorer och antikroppar.
Man studerade också upptaget av radioaktivt märkt humant rekombinant (tillverkat syntetiskt med DNA-teknik) Insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-I. 
En grupp som fick 20 g colostrum jämfördes med en blindgrupp. 
De personer som fick colostrumtillskott hade signifikant högre halter av IGF-I i blodet och i antikroppar i saliven. Slutsatsen var att långtids tillskott av bovint colostrum ökar halten av IGF-I  i blodet och antikroppar av typ IgA i saliven. Upptagstestet visade att ökningen av IGF-I inte direkt kom från upptag från bovint colostrum (colostrum stärker sannolikt kroppens produktion av tillväxtfaktorer genom en annan mekanism, egen kommentar)

Helicobacter Pylori
Kolostrum binder även även magsårsbakterien Helicobacter Pylori

 

 


Frågor och svar

Colostrum till barn?

Jag äter biobics varje dag, 1 tablett/dag. Nu undrar jag om även barn kan äta denna tablett? I sådana fall hur stor dos? Min son är 1.5 år och drar lätt och ofta på sig infektioner med tillhörande hög feber. Kan biobics vara något för honom?  

Finns det några kända bieffekter då man äter biobics? T.ex. huvudvärk, irritation, obehagskänslor ...

Svar: När det gäller råmjölksprodukter till barn ska men se på vilken produkt som det gäller. Hör också med BVC och om barnet får tillåtelse att börja med komjölksprodukter går det bra även att använda råmjölk om det är i en form som är pastöriserad. Råmjölken till Biobics är pastöriserad men vid lägre temperatur så att aktivieten i exempelvis lactoferrinet bibehålls.

Doseringen bör harmoniera med kroppsvikten. Nu är ju inte Biobics ett läkemedel utan närmast ett livsmedel. Skulle ett barn sätta i sig en hel burk så är det inget farligt att vänta förutom sannolikt viss magknip.

Biobics kan oftast ätas av laktosintoleranta men ej av mjölkproteinallergiker.
Denna regel gäller även barn.

Här finns även kort information om colostrum till barn från en amerikansk websida: http://symbiotics.com/colostrum-faqs/#6

Bertil Dahlgren

   

Tillbaka till Helhetsdoktorn

Bertil Dahlgren, uppdaterad 2010-12-06