Sexsidan

Det kommer många frågor om sjukdomar och tillstånd som rör sexuella problem till frågesidan. Här  kommer en redogörelse för hur man kan förbättra dessa funktioner med kurer och behandlingar som används inom komplementär, biologisk medicin. Läs här först innan Du skickar in Din fråga. Det finns en uppsjö av kurer och preparat med påstådd verkan och man kan vara säker på att majoriteten har obetydlig effekt (utöver den psykiska ) Sidan innehåller ingen porr, erotik eller sexuella bilder utan ren medicinsk information med inriktning på komplementärmedicin.


Impotens 
Utredning 
Behandling
Sitt Riktigt!
Mannens klimakterium
Gifter och droger
Litium kan motverka giftigt kadmium
Speciellt för kvinnor
Länkar

Impotens

Impotens eller bristande sexuell förmåga hos mannen kan ha många både kroppsliga och själsliga orsaker. Bakomliggande psykiska problem kräver i regel långvarig psykoterapi, eventuellt familjeterapi. Enligt nyare undersökningar är tobaksrökning en vanlig orsak till  impotens, detsamma gäller för riklig alkoholförtäring. Vid vissa former av impotens finner man en överproduktion av prolaktin (som vid kvinnlig bröstcancer). Den höga prolaktinhalten kan behandlas med läkemedel men troligen också förebyggas genom en fett- (och kött-) fattig
kost.

Förutom en allmänt sund livsstil, utan cigaretter men med mycket motion och en fullvärdig kost rekommenderas  följande: Ginseng i olika former, eventuellt i kombination med olika mineraler och vitaminer som i Gericomplex, 1-2 kapslar per dag, E-vitamin (ev. i vetegroddolja) 300-600 mg per dag, Rysk rot som liknar Ginseng, pollenpreparatet Cernitol 3-6 tabl per dag. Vid förmodad mineralbrist ev havsalger, t ex Super. Kelp, ca 6 tabletter dagligen.   Ur "Tallmogårdens väg till hälsa" av dr Karl-Otto Aly, Hälsokostrådets Förlag, sid 178.Utredning:
Bakom problemen kan det ligga en sjukdom eller ett bristtillstånd och det är viktigt med en medicinsk utredning. Grundläggande hormonanalyser  kan man få hjälp med via vårdcentral eller som tilläggsprover till "Multitest"

Behandling
Kostbehandling
Vid vissa former av impotens och nedsatt erektionsförmånga kan blodcirkulationen vara nedsatt p. g. a åderförfettning eller som man vanligen säger: åderförkalkning. Inom den vanliga medicinen kan man operera men det är endast i undantagsfall som det går att operativt åtgärda en nedsatt cirkulation i underlivsorganen. Dean Ornish har visat att man kan få förfettningar i kranskärlen i hjärtat att gå tillbaka med den kost som beskrivs under: Hjärtsjukdomar. Det finns inte några liknande studier där man har undersökt blodcirkulationen i penis men det finns  anledning att prova den behandlingen ändå då man vet att åderförkalkningen är en generell, allmän sjukdom som innefattar i stort sett hela kärlsystemet. Med andra ord: Hjälper det i hjärtat  så borde det hjälpa även i andra organ.

Ytterligare ett skäl till att använda kostbehandling är att den i många fall kan ersätta exempelvis blodtrycksmedicinering. Många blocktrycksmediciner påverkar sexuella funktioner negativt och på så sätt har den alternativa kosten positiv betydelse även för sexlivet. 
För kvinnor är det en fördel med en kost som innehåller mycket växtsteroider som stärker den egna hormonproduktionen. Det finns även möjlighet att använda ett naturmedel, Remifemin, som innehåller östrogenliknande växthormoner. För män ska man tänka på att inte tillämpa en  extrem diet baserad på groddar då det kan bli för mycket av dessa hormoner. Det finns beskrivet fall där män utvecklat gynecomasti (bröstförstoring) efter att ha intagit stora mängder alfalfagroddar. Jag har sett att man rekommenderar bock-hornsklöverfrögroddar till män i stället  men om det är någon vetenskap bakom detta eller om det är ett utslag av den gamla signaturläran  (som får kineser m fl att i onödan jaga noshörningshorn och tigersnoppar som kärleksmedel) vet jag inte. Jag är dock tacksam för alla tips och kompletteringar till denna sida.

Svala kläder, icke åtsittande underkläder
Spermieproduktionen fungerar bäst vid 35 grader. Åtsittande underkläder leder till att temperaturen i testiklarna närmar sig 37 grader. En holländsk studie antyder att åtsittande underkläder försämrar spermiekvalitén väsentligt. En grupp män lottades till att använda boxer shorts eller tajta underkläder under sex månader, varefter de bytte till den andra typen av kalsong i ytterligare sex månader. Under halvåret med åtsittande kalsonger försämrades spermiekvalitén avsevärt. 


Sitt riktigt!

Grovt uppskattat så har 50% av europeiska vuxna någon form av fysisk sexuell störning då och då. En av de största orsakerna är sittandet och dess cirkulationshämmande effekt. Gällande männen så kan problemen med stolsdesign ses på alla typer av arbetsplatser. Männen sitter vanligtvis med sitt bäcken lutat bakåt. Detta är deras omedvetna sätt att undvika trycket på
penisroten som ligger på pubisbenet ca 10 centimeter bakom testiklarna. Männen har ofta även benen brett isär för att undvika trycket mot testiklarna.
En sadelstol med delad sits sänker temperaturen på testiklarna ner till
sin optimala temperatur  33º C.
Temperaturen om man sitter i en vanlig stol är 37º C.
Sitter en man på en stol med delad sits så kommer penisroten inte under det hårda tryck som händer när man sitter på en billig sadelstol eller en vanlig kontorsstol. Således åstadkommer sadelstolen mindre tryck på cirkulationen i detta område och speciellt mindre tryck blir det på pudentalnerven. Tryck på pudentalnerven är en känd orsak till impotens hos cyklister och detta har också uppträtt hos män som sitter på en sadelstol med en hel sits. Ett stort tryck på pudentalnerven skapas också då en man sitter med höften i upprätt lutning. Då är hållningen i nedre delen på ryggen bättre men trycket på pudentalnerven ökar. Alla män känner detta om man sätter sig väldigt sakta på en stol med mjuk stoppning och man upplever hur trycket ökar på vävnaderna.

Sittandet viktigt även för kvinnor:

Moderna kläder, mycket sittande och för stor användning av trosskydd ökar risken för underlivsinfektioner hos kvinnor. Sitter man på en sadelstol med delad sits så minskar denna risk.
De flesta kvinnor upplever också att en stol med en för liten delning på sitsen eller en sadelstol utan delad sits är obekväm i området runt pubisbenet. Denna känsla kommer först och främst från pudentalnerven och även andra delar av könsorganet som pressas mot pubisbenet av stolen. Sådant tryck leder självklart till minskad cirkulation och är således också en hälsorisk. Minskad cirkulation (hållning, tryck, vinkeln på låren) skapar en lägre temperatur i vävnaderna runt
pubisbenet när man sitter på en kall yta på vintern. Det är allmänt känt att prostatainfektioner är mycket vanliga och åtminstone delvis orsakade av en nedkylning av prostatan. En stol med delad sits uppmuntrar höften att lutas framåt hos både kvinnor och män och detta gör att allt obehagligt tryck mot pubisbenet och genitalierna upphör. Detta hjälper korsryggen att behålla sin naturliga lordos. Obehaget som kvinnor upplever kommer oftast från trycket på pudentalnerven mellan pubisbenet och stolen.

Lokal länk: Sadelstolen Salli med delbar sits


Akupunktur
Akupunktur har används sedan urminnes tider i asien som en viktig teknik i den traditionella medicinen. Enligt västerländsk forskning har man påvisat en hel del effekter på cirkulation och på det hormonella systemet. Se mera under: Akupunktur

Ryggbehandling:
De behandlingar som ges vid en komplementärmedicinsk behandling  är fördelaktiga för ryggens funktion och det kan också tänkas att man får en förbättrad nervfunktion. Hydroterapibehandlingarna, kurbehandlingar och växelbad är bl. a. mycket fördelaktiga för en nedsatt cirkulation. Vid vissa former av diskbråck får man en påverkan på nerverna till underlivet (Cauda Equina  Syndrom) och det ger bl.a. känselnedsättning och urineringsproblem. Se mera under:
Injektionsbehandling-Neuralterapi och Ortopedisk Medicin

Bättre kondition
Det är en god idé att förbättra den allmänna konditionen. Det i sin tur leder till bättre blodcirkulation och verkar också avstressande. Mera om träningen positiva effekter läser Du om här: Aerobics

Bättre vikt:
För mannens hormonella tillstånd är det bättre med mera muskelmassa i förhållande till fettmassan. För kvinnan kan dock en lätt övervikt vara positiv för sexualfunktionerna då en del av det kvinnliga könshormonet östrogen produceras i fettväv. För kvinnor med menstruationsstörningar kan en del av behandlingen vara att gå upp i vikt och vid manlig impotens och lustlöshet kan en viktnedgång vara det som ska till i första hand.
Läs mera: Övervikt

Stärk levern
Den största delen av våra hormoner omsätts i levern. Droger och alkohol belastar levern och det är huvudsakligen där som skadan på hormonsystemet sker. Det finns en del komplementärmedicinska behandlingar som man kan utnyttja för att stärka en sviktande leverfunktion. Läs mera: Leversjukdomar

Prostata:
Behandla en prostatasjukdom  på rätt sätt. I vissa fall måste man använda en behandling som motverkar den egna könshormonproduktionen men det är inte alltid som man får upplysning om att det finns alternativ. Se mera under Prostatit 

Naturläkemedel, naturmedel och kosttillskott
 

Arginin är en vanlig aminosyra. Arginin hör till gruppen polära, basiska aminosyror. Arginin är en essentiell aminosyra för människa (måste tillföras med kosten) och ingår i syntesen av urea. Från arginin bildas, huvudsakligen genom inverkan av enzymgruppen NO-syntaser, den viktiga signalsubstansen kväveoxid (NO). Medlet har betydelse för kärlväggarnas funktion och en brist kan tänkas ge försämrad svällkroppsfunktion och även nedsatt fyllnad i slemhinnorna. Medlet ingår därför i flera olika kosttillskott som kan provas vis sexuella problem. 

Översikt över några kosttillskott som innehåller L-arginin

Prelox® har visat sig kliniskt effektivt på mannens virilitet. Preparatet vitaliserar sexlivet och minskar på så sätt prestationsångest och olustkänslor.
 
 


Zink finns i hög koncentration i sädesvätskan och om det föreligger en brist kan produktionenminska. Det leder via sk biologisk återkoppling eller biofeedback till en minskning av testosteronproduktionen och nedsatt lust och potens.

Litium är ett grundämne som har betydelse som spårämne. En relativt nyupptäckt egenskap är att det kan motverka kadmiums skadliga effekter. Litium är ett mineral där vi har låga naturliga halter i Skandinavien. Den som vill öka intaget kan exempelvis utnyttja mineralrika mineralvatten. Se mera på sidan om litium. Nu finns det också en studie som visar på att litium kan minska de skador som tungmetallen kadmium orsakar hos oss människor. Kadmium kan ge många olika typer av skador då det binder till vissa enzymer och gör att de inte fungerar. Vi får alla i oss lite kadmium via det vi äter då åkermarken kan vara förorenad via handelsgödsel eller rötslam, men också via luftföroreningar. Normalt tar kroppen upp väldigt lite genom magtarmkanalen – vi har skyddsmekanismer mot det liksom mot aluminium, men vid järnbrist ökar upptaget av kadmium. Rökare och personer som äter mycket vegetariska produkter som odlats ickeekologiskt exponeras för mest kadmium. Man räknar med att en rökare får i sig 25-30 % mer kadmium än ickerökare.

I den nämnda studien delade forskarna in hanråttor i fyra grupper. En som fick kadmium, en som fick kadmium och sedan litium, en som bara fick litium och slutligen en grupp som inte fick något alls, kontrollgruppen. Man tittade sedan på en rad olika parametrar som har med inflammation, försvaret mot fria radikaler och fortplantningsförmåga att göra.

Resultaten är sensationella, men trots att studien gjordes 2010 har den fått mycket lite publicitet. Vad fick man då för resultat? Jo, gruppen av råttor som bara fick kadmium ökad oxidationen av fettsyror, minskad aktivitet av enzymer som skyddar oss mot fria radikaler, gav lägre nivå av testosteron och andra könshormoner, sänkt nivå av ämnen som håller cellerna vid liv och gav högre nivåer av ämnen som är förknippade med celldöd. De kadmiumbehandlade blev också sterila då produktionen av spermier slogs ut. De som efter tillförseln av kadmium fick litium visade på liknande nivåer som kontrolldjuren, eller bara en liten försämring, på de undersökta parametrarna. Intressant är också att konstatera att de som bara fick litium fick motsvarande värden som kontrollgruppen, men även bättre på bland annat ämnen som skyddar mot celldöd.

Så här avslutar forskarna sin artikel, vars huvudsyfte var att studera testikelfunktionen hos råttor som utsattes för kadmium. ”Vi har med vårt arbete kunnat konstatera den skyddande effekt ett litet tillskott av litium har på kadmiuminducerade testikelskador.”

Magnesium är viktigt för muskulaturen och naturfolken får ofta i sig betydligt mera magnesium än vad vi får i skandinavien. Rapport om magnesiumbrist i skandinavien finns här: Referat

För nerverna är B-vitaminer viktiga och vid nedsatt nervfunktion där man kan misstänka att kosten har varit undermålig vad beträffar B-vitaminer ger vi ofta en serie med Neurobioninjektioner för att snabbt fylla på förråden. Frågan kommer ofta upp om vi inte redan får tillräckligt med vitaminer i husmanskosten men så är uppenbarligen inte fallet. Mera om ett av vitaminerna finns att läsa i Folsyra för alla. 

Ginseng Se även sidan om Hösttrötthet 
 Uppiggande, ökar energin  och anses därmed kunna öka den sexuella förmågan. Stärker
immunförsvar. Gradvis effekt. Medlet har visats öka kroppens prestationsförmåga med i vissa fall upp till 30 %, Medlet är säkert och har bara lättare biverkningar i form av en del magbesvär och insomningssvårigheter i högre doser. Det påverkar inte blodtrycket negativt vilket tidigare har misstänkts.

Rosenrot Blommans rot har använts som potensmedel i över tusen år i Sibirien. Växer också i svenska fjällvärlden. Anses öka koncentrationsförmåga och stresstålighet. Även lindra baksmälla och öka sexlusten. Verkar omedelbart. Inga biverkningar. Marknadsförs som Arctic Root. Det ökar inte sexlusten specifikt men har en allmänt psykiskt stimulerande effekt och ökar också uthålligheten beträffande hjärta och allmän cirkulation. Örter som använts i asiatisk folkmedicin har visats ha effekt på prestationsförmåga både fysiskt och psykiskt. De har även i
många fall den positiva effekten att de tycks minska den negativa effekten av negativ stress. Efter sovjetunionens fall har en hel del av denna forskning blivit tillgänglig då den från början stöttades av militären för att användas för att öka soldaternas  prestationsförmåga. Man har inte direkt studerat den sexuella uthålligheten men det finns studier som visar på effekt på många
andra "uthålligheter" både psykisk och fysisk. Med hänsyn till detta får man anta att de har effekter även på den sexuella uthålligheten och lusten.

Chi san  Chisan är en  direktverkande  kombination av naturens främsta  adaptogener, Schisandra, Rosenrot  och Rysk Rot. Snabbt  prestationshöjande vid tillfällig  trötthet, redan efter 30 min.
Ginkgo Biloba  Bladen från kinesiskt tempelträd. Har 5000-årig tradition som naturmedicin. Anses öka blodcirkulationen, också till penis, för män som ej kan  få stånd. Även positivt för kvinnor. Förbättrar minnesfunktion och koncentrationsförmåga. Inga allvarliga biverkningar känns till. Har visats ge effekt bara hos dem som redan har en av sjukdom nedsatt blodcirkulation. Det är dock relativt biverkningsfritt och ger i vissa fall huvudvärk.

Schisandra Från fjärilsrankans bär, växer i Korea, Kina, Japan. I klassisk kinesisk folkmedicinen sedan 3 000 år tillbaka. Anses öka stresstålighet och höja sexlust hos både män och kvinnor. Verkar snabbt. Få biverkningar. Det som utmärker just Schisandra är att den stimulerande effekten kommer snabbare, redan några timmar efter intagandet medan det tar flera dagar innan man får effekt med ginseng. Milt och inget mirakelmedel men man kan utnyttja den milda och  visade effekten om man vill. Kan påverka blodtrycket och med huvudvärk som biverkan. Lika effekt för män och kvinnor. 

Yohimbe  Afrikansk trädrot. Extrakt från innerbarken på västafrikanska trädet Corynanthe yohimbe. Har använts av afrikaner och andra i århundraden. Blodådrorna expanderas och blodflödet till genitalierna ökar. Anses höja virilitet och prestation. Anses stimulerande för både kvinnor och män. Ej godkänd som naturläkemedel. Sämre effekt än Viagra och mera biverkningar. Bättre gå till läkaren för recept. 

Silveraxört/Remifimin Stärker egna hormonproduktionen. Silveraxört. Östrogenliknande
växthormoner. För kvinnor i klimakteriet. Bör inte tas av de som inte har kommit i klimakteriet. Det egna östrogenet är starkare och för den som har mycket östrogen kan det då bli en motsatt effekt. För kvinnan i klimakteriet kan det dock stärka när man har en relativ östrogenbrist.  Jag brukar påpeka att vanligt östrogen också är ett naturligt ämne, tom ännu "naturligare" än växthormonerna eftersom det är kvinnans eget hormon som man kan ta som
tillskott. 

Jättenattljus Fleromättad olja som har goda effekter på diverse tillstånd. Bra mot torra slemhinnor, minskar PMS-besvär. Förstadium för flera hormoner i kroppen som har betydelse för hormonhälsan och då även sexlivet. Brist är vanligt med vår vanliga kost och ett tillskott ersätter då bristen. En princip som jag tycker är värdefull när det gäller kosttillskott. Också värdefullt vid torra slemhinnor och minskar PMS- besvär. Jag känner inte direkt till om det finns några studier som visar på positiv effekt på sexlust men teoretiskt sett borde många kunna få det. Tillskottet kräver dock åtskilliga dagars konsumtion innan man har byggt
upp nivåerna i kroppen.

Linfröolja  Allmänt hälsosamt. Liknande värde som jättenattljusoljan och kan i många fall
ersätta den.

Bockhornsklöverfrögroddar.  Innehåller hormonliknande växtsteroider. Mild effekt men kan provas mot PMS-besvär och för längre tids bruk endast av dem som har kommit i klimakteriet-

Alfalfagroddar Innehåller naturligt östrogen, östrogenliknande substanser, som
anses påverkar sexlusten hos kvinnor.  Överdrivet bruk har beskrivits ge lätt brösttillväxt hos män så i alla fall män ska inte överdriva konsumtionen (de som i stort sett  har groddar som huvudsaklig föda). 

E-vitamin Positiv effekt på blodcirkulationen, även hormonell påverkan. Bra  för män och kvinnor. Effekt visad hos äldre personer. Milt men oskadligt. Skyddar mot  skador i de små blodkärlen som kan ge rökare impotens. Visat för  kärlen i hjärtat och bör skydda även kärlen i penis.

Selen är ett ämne som vi har relativ brist på i våra svenska jordar. Förklaringen är delvis att inlandsisen "tvättade ur" våra jordarter. Havsmat är selenrikt. Det ligger kanske något i att äta ostron  för sexlivet - dessa skaldjur är både zink och selenrika. Brist ger trötthet och risk för muskelvärk, inflammationer.

Johannesört  Bra mot lätt depression som påverkar sexlusten negativt. En depression ska man inte behandla på egen hand men vid lättare tillstånd kan man använda naturläkemedel som innehåller Johannesört. Hjälper bara mot nedsatt sexlust vid nedstämdhet.

Pumpafrö Innehåller e-vitamin och fina oljor, påverkar hormonsystem plus blodkärl. Både män och kvinnor. Både Saw-palmetton (dvärgpalmextrakt) och pumpafröna innehåller växtsteroider. Svaga effekter och inga ”mirakelmedel” Det är tveksamt om man vinner så mycket med dessa tillskott.

Varning: Medel som marknadsförs som "växtviagra och herbal viagra" är i många fall verkningslösa men i vissa fall innehåller de ämnen som på konstgjord väg kan ge ökad erektion. Dessa medel har dock biverkningar och kan i vissa fall vara direkt livsfarliga. Känner man behov av medel som mera direkt påverkar potensen  ska man inte dra sig för att kontakta läkare. Det är bra att få en hälsokontroll utförd.  Potensmedel som kan beställas via internet är oftast
 verkningslösa piller och kapslar som bara har placeboeffekt. Det gäller tillskott som har bockhornsklöverfrö-extrakt i och liknade växthormoner i låg dos och som tas på felaktiga grunder av män. Har man "otur" kan man få ett medel som visserligen kan ge  erektion men med risk för kallbrand i penis och med stor risk för lever och njurskador samt påverkan på hjärtat med
 hjärtinfarktrisk. Varningen gäller i första hand den som skulle råka komma över Spansk fluga eller S. African "Viagra" -- Powerful And Dangerous
                        
 Across Zimbabwe, you will hear stories of dawn-to-dusk erections that leave women exhausted--of erections so long and strong they land men in the hospital. I thought this was folklore until I began researching the story. The stories are true, it turns out, and they're even backed by scientific research. Forget Viagra. Get yourself some of Southern Africa's most popular male aphrodisiac--vusankunzi ("the bull wakes up" in the Ndebele language) or vukavuka ("wake up, wake up!" in Shona). 
(Story from CBS HealthWatch expired) (7/26/01)

http://www.vukavuka.com/


Läkemedel som används vid impotens:
Caverjekt: Används i form av en injektioner. 
Viagra. Dock finns det bedragare som marknadsför värdelösa örtblandningar under liknande namn t.ex. Viagro.
Postmarketing Safety of Sildenafil Citrate (Viagra)
Källa FDADatum 1998-08-27
Den amerikanska läkemedelsverket, FDA (Food and Drug Administration) presenterade i veckan nya siffror över antalet personer som dött efter att ha använt läkemedlet för erektionssvårigheter, Viagra (Sildenafil Citrat).
Viagra kom ut på den amerikanska marknaden under senare delen av mars 1998. Fram till juli månad hade 3.6 miljoner recept skrivits. Under den tidsrymden har enligt FDA sammanlagt 123 patienter som använt Viagra har dött. Av dessa inträffade 12 dödsfall hos utlänningar som vistades i USA, information kring 30 dödsfall var opålitlig och i ytterligare 12 fall visste man inte om patienten använt Viagra.
  Det är främst påfrestningar på kärlsystemet som har varit riskabla.
Cialis är en PDE5-hämmare.
Den europeiska kommissionen har godkänt läkemedlet tadalafil, Cialis, mot impotens för försäljning inom EU. Nytt potensmedel utmanar Viagra 
 Gifter och droger
Gifter och droger påverkar ofta potensen negativt. Det är inte alltid som man tänker på att alkoholen har kraftig negativ inverkan. I början av alkoholintaget kan man luras att tro det motsatta eftersom det har en spänningslösande effekt och nervösa personer tycker då att sexlivet förbättras av alkohol. Som helhet sett har det dock motsatt effekt 

Absolut impotent
MANNENS KLIMAKTERIUM
Även män kan drabbas av klimakteriebesvär. Svettningar och vallningar är inte bara ett kvinnligt problem. Brist på testosteron blir vanligare ju äldre man blir. Det drabbar inte alla män, men runt 20 procent av män över 50 år har en brist.  ­ Symtomen är väldigt olika. Det kan yttra sig som brist på energi och ork. Den sexuella förmågan kan avta liksom lusten. Svettningar och vallningar är ett annat symtom. Snart sagt alla celler i mannens kropp är beroende av testosteron. Vid brist på hormonet tappar man i muskelmassa och får mera fett. Benstommen är också beroende av testosteron. 

Att en karl blivit lönnfet eller fått «gubbmage» kan vara ett tecken på testosteronbrist. Det är känt att män med bukfetma löper större risk att drabbas av hjärtinfarkt och andra sjukdomar i hjärta och kärl. I en studie vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg fann man att bukfeta män hade låga halter testosteron. Männen behandlades med testosteron och resultatet blev överväldigande. Flera av de faktorer som anses ge högre risk för hjärt-/kärlsjukdomar ochdiabetes påverkades positivt. Insulinresistensen sjönk. Patienterna fick lägre värden av kolesterol och triglycerider. Bukfettet minskade med 10 procent och de kände sig överhuvudtaget piggare, raskare och gladare, förklarar Per Mårin, som är androlog på Sahlgrenska. Testosteronbrist tycks alltså ge liknande besvär som östrogenbrist, även om det inte är alls lika välkänt. Sexmedel för kvinnor. Viagra är inte registrerat för kvinnor ännu i Sverige även om det har använts utomlands i stor utsträckning. Det finns flera krämer med aminosyran L-arginin som kan ge en liten lokal blodgenomströmning. Vad jag har sett finns finns det ännu inte några dubbelblinda, bra tester utförda. Det ska i alla fall gå bra att testa effekten och rapportera gärna tillbaka både positiva och negativa erfarenheter så kan jag komplettera sidan här efterhand.


Länkar:

Örter och naturmedel som har använts/används som älskogsmedel (obs vissa verkligen med livet som insats!)
S. African 'Viagra'--Powerful & Dangerous: Farligt medel från Afrika: vusankunzi  or vukavuka
Välkommen till Sverige urologers hemsida!
Samtal om Sex: Ulf Wideströms hemsida  WIDESTRÖM är terapeut och sexolog.

Aftonbladet Hälsa:
Tillbaka till Njursjukdomar:  Njursjukdomar


Tillbaka till Helhetsdoktorn
Uppdaterad 2013-09-16